1. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition Fourth Edition 

Autor: Stuart A. Boyer, rok vydania: 2010, ISBN/ID: 978193600-7097, cena pre členov ISA: 99 USD, pre nečlenov: 109 USD.

Táto príručka ponúka prehľad jednotlivých technológií SCADA systémov ako aj detaily potrebné na pochopenie celkového pohľadu na túto oblasť. Po preštudovaní si 15-tich kapitol bude čitateľ schopný orientovať sa v problematike SCADA systémov, pochopiť význam a funkciu jednotlivých blokov SCADA systémov, pochopiť ich obmedzenia, prínosy pre rôzne druhy prevádzok. Zároveň bude schopný vybrať adekvátne SCADA riešenie pre svoju prevádzku.

2. Measurement and Control Basics, Fourth Edition

Autor: Thomas A. Hughes, rok vydania: 2007, ISBN/ID: 978-1-55617-916-7, cena pre členov ISA: 99 USD, pre nečlenov: 109 USD.

Ideálna publikácia pre vyučovanie alebo samoštúdium. Príručka prináša praktický úvod do technológií, systémov a stratégií vyskytujúcich sa v riadení priemyselných procesov. Novinkou štvrtého vydania je lepšie pokrytie oblasti analytického merania a riadenia a pridanie kapitol týkajúcich sa medzinárodnej normy pre programovacie jazyky PLC, vizualizácie procesov a riadiacich systémoch založených na PC.

3. Calibration: A Technician's Guide

Autor: Mike Cable, rok vydania: 2007, ISBN/ID: 978-1-55617-912-9, cena pre členov ISA: 79 USD, pre nečlenov: 89 USD.

Kompletný prehľad o problematike kalibrácie. Pochopenie základných princípov a aplikácií a popis najčastejšie vykonávaných úkonov technikov. Popísaná je terminológia, kalibrácia v prevádzka vs v kancelárii, kalbrácia regulačných slučiek vs celého prevádzkového prístroja, klasifikačný systém zariadení, dokumentácia a špecifické kalibračné postupy pre teplotu, tlak, prietok, akčné členy a analytické prístroje.

4. Condensed Handbook of Measurement and Control, Third Edition

Autor: N. E. Battikha, rok vydania: 2007, ISBN/ID: 978-1-55617-995-2, cena pre členov ISA: 99 USD, pre nečlenov: 109 USD.

Vďaka tejto príručke bude výber a implementácia meracích a riadiacich zariadení pre aplikácie automatizácie procesov jendoduchšia. Rýchly prístup k ISA symbolike, kritériám výberu prevádzkových prístrojov a regulačných ventilov a nové kapitoly týkajúce sa údržby, kalibrácie, rozhodovacích zručností a konzultácií. Pripojené je aj bonusové CD.

5. Safety Instrumented Systems: Design, Analysis, and Justification, Second Edition

Autori: By Paul Gruhn, P.E., CFSE and Harry L. Cheddie, P.Eng., CFSE, rok vydania: 2006, ISBN/ID: 978-1-55617-956-3, cena pre členov ISA: 89 USD, pre nečlenov: 99 USD.

Aktualizované vydanie je ideálna pre technikov prevádzkových prístrojov a riadenia, ktorí sú zodpovední za návrh, inštaláciu a údržbu bezpečnostných prístrojových systémov (SIS). Formou praktických návodov je popísaná analýza, návrh a aplikácie týchto systémov.

www.isa.org/books