Rok vydania: 2012

Vydavateľstvo: International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing

ISBN: 978-84-615-9732-1

Publikáciu možno zakúpiť na: www.sensorportal.com