Autor: Stark, J., rok vydania: 2011, vydavateľstvo Springer, ISBN 9780857295453, publikáciu možno zakúpiť v Slovart-GTG, s. r. o., www.slovart-gtg.sk, galandova@slovart-gtg.sk