Nové vydanie je všeobecným prehľadom problematiky programovateľných automatov, ktoré sa používajú v priemysle, počítačovej technike a elektrotechnike. Obsah publikácie pokrýva všetky oblasti od základov elektronického riadenia, číslicové systémy a programy, logické obvody a ich návrh, rôznorodé vstupy a výstupy, prácu s údajmi a riadenie procesov. Predložená publikácia bude vhodnou pomôckou pre všetkých študentov aj odborníkov z praxe pracujúcich v oblasti elektrotechniky, počítačov a priemyslu. V každej kapitole sú na úvod zhrnuté ciele danej kapitoly, úvod a zhrnutie, ako aj otázky k prezentovanej téme. Publikácia pojednáva o takých témach, ako Boolovská algebra, zjednodušovanie logických obvodov, PLC systémy, diskrétne a analógové vstupy a výstupy, riadiace inštrukcie. riadenie pomocou PID inštrukcií ak aj rôzne techniky programovania – štruktúrovaný text, SFC, funkčné bloky a pod.