Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: BEN - technická literatura
ISBN: 978-80-7300-260-2
Publikáciu možno zakúpiť/získať: Humusoft, s. r. o., www.humusoft.czinfo@humusoft.cz