Predložená publikácia ponúka ucelený prehľad na odhad spoľahlivosti bezpečnostných systémov založených na elektrických, elektronických a programovateľných elektronických technológiách., Kniha ponúka teóriu a metódy pre návrh a vývojovú fázu bezpečnostných systémov v súlade s požiadavkami normy IEC 61508 a súvisiacich noriem pre jednotlivé odvetvia. Prezentované sú jednotlivé fázy životného cyklu a ich najdôležitejšie kategórie vrátane stratégií pre určenie výkonnostných požiadaviek spoľahlivosti; metódy hodnotenia vo vzťahu k návrhu a kvantifikácia spoľahlivosti vzhľdom k prevádzke a údržbe.