Rok vydania: 2010

Vydavateľstvo: Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU

ISBN: 978-80-227-3310-6

Publikáciu možno zakúpiť/získať: Malé Centrum (FEI STu), Ilkovičova 3, Bratislava, tel.: 02/60291134,  mc_fei@malecentrum.sk