Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy

Vedúci predstavitelia už vedia, že klasický prístup k stratégii – analýza, plánovanie, realizácia – stráca relevantnosť. Ale ešte nevedia, čo ho nahrádza. Keď sa všetko a všetci stanú viac prepojenými a digitalizovanými, ako budete fungovať, súťažiť s konkurenciou a vyhrávať? Ming Zeng, bývalý personálny riaditeľ a strategický poradca zakladateľa skupiny Aliba, Jacka Ma, vysvetľuje, ako najnovší technologický vývoj, ako je umelá inteligencia, strojové učenie, mobilný internet a cloudové platformy, predefinujú spôsob vytvárania hodnoty. Predložená publikácia je napísaná najmä pre pracovníkov mimo technologického priemyslu alebo startupov a predstavuje jednoduchý a všeobecný rámec, ktorý slúži ako príručka pre formuláciu a realizáciu stratégie v tomto na údaje bohatom a vysoko interaktívnom prostredí. Odhaľujúc revolučné postupy, ktoré on a jeho tím vyvinuli v Alibabe, Zeng ukazuje, ako: Automatizovať rozhodnutia prostredníctvom strojového učenia; Vytvárať produkty na základe informácií získavaných od zákazníkov v reálnom čase; Určiť správne strategické umiestnenie, aby ste maximalizovali hodnotu od platforiem a dodávateľov; Premeniť svoju organizáciu s cieľom lepšieho pochopenia ľudí a podporiť kreativitu; Viesť premenu vašej spoločnosti na inteligentný podnik. S poznatkami o stratégiách a nástrojoch, ktoré používajú lídri v spoločnosti Alibaba a iných spoločnostiach ako Ruhan a Red Collar, v rôznych odvetviach od výroby nábytku po bankovníctvo až po zákazkové prispôsobenie, publikácia Smart Business načrtáva radikálne nový prístup k stratégii, ktorý sa dá uplatniť všade.
Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy

Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy
Autor: Zeng, M., rok vydania: 2018
vydavateľstvo: Harvard Business Review Press
ISBN: 978-1633693296
publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.org