Springer Handbook of Robotics, 2nd ed.

Druhé vydanie tejto publikácie prináša aktuálny stav v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, akou je robotika, a to z rôznych aspektov. Dosiahnutím ľudských hraníc sa robotika významne angažuje vo výzvach nových, rozvíjajúcich sa oblastí. Interakcia, skúmanie a práca spolu s ľuďmi – nová generácia robotov sa stane v čoraz väčšej miere súčasťou našich životov. Dôveryhodná perspektíva praktických robotov medzi ľuďmi je výsledkom vedeckého úsilia a polstoročia trvajúceho robotického vývoja, ktoré robotiku postavilo na piedestál modernej vedeckej disciplíny. Druhé vydanie pripravené dvomi uznávanými svetovými odborníkmi, na ktorom sa podieľalo ďalších sedem editorov a viac ako 200 autorov, sa jednoznačne stalo „bibliou“ pre výskumníkov v oblasti robotiky, začínajúcich robotikov a študentov z príbuzným odborov. Obsah publikácie bol rozčlenený tak, aby zohľadnil štyri hlavné ciele: rozšírenie základných tém pre robotiku, ozrejmenie návrhu rôznych typov robotických systémov, riešenie úloh spojených s pohybom robota v prostredí a obohatenie pokročilých robotických aplikácií. Do publikácie bolo v porovnaní s prvým vydaním pridaných 15 nových kapitol zaoberajúcich sa nastupujúcimi trendmi. Knihu dopĺňajú multimediálne dodatky v podobe viac ako 700 videí, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu k obsahu publikácie.
Springer Handbook of Robotics, 2nd ed.

Autor: Siciliano, B. – Khatib, O.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-3319325507
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com