Šum sa od vzniku prvých elektronických zariadení stal ich neoddeliteľnou súčasťou. Pre jeho degradačné účinky preto treba už v priebehu návrhu konkrétneho elektronického systému venovať maximálnu pozornosť potlačeniu jeho nežiaducich vplyvov. Schopnosť znížiť účinky šumu predpokladá, že máme základné znalosti o šume, jeho vlastnostiach, zdrojoch a možnostiach jeho potlačenia. Z uvedených dôvodov vznikla táto publikácia, ktorá je venovaná vždy a všadeprítomnému šumu. Prvá časť publikácie rozoberá štatistické vlastnosti šumu a klasifikáciu jeho zdrojov na základe mechanizmu jeho vzniku. Druhá časť je venovaná interferenčným, externým zdrojom šumu a možnostiam jeho potlačenia. V tretej časti sú opísané zdroje inherentného, vnútorného šumu, ich fyzikálna podstata, vlastnosti a kvantifikácia vplyvu na výsledný odstup signálu od šumu a možnosti jeho redukcie.

Štvrtá časť hovorí o šume, ktorý sa zákonite vyskytuje v procese diskretizácie spojitých veličín, pri ich číslicovom spracovaní, ako aj pri transformácii číslicovej informácie na spojitý ekvivalent. V procese diskretizácie v čase, pri vzorkovaní sa zákonite stretneme s ­fázovým šumom, neistotou vzorkovania, chvením vzorky. V procese diskretizácie v úrovni, pri kvantovaní spojitej veličiny s kvantovacím šumom. Oba uvedené zdroje sú dnes výrazným obmedzujúcim faktorom systémov číslicového spracovania signálov. Piata časť je venovaná redukcii vplyvu šumu a analýze možností jeho potlačenia. ,

 

Rok vydania: 2010

Vydavateľstvo: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity

ISBN: 978-80-554-0171-3

Publikáciu možno zakúpiť v: predajňa študijnej literatúry EDIS, Univerzitná, 010 26 Žilina, predajnaskript@uniza.sk