Switched-Current Signal Processing and A/D Conversion Circuits: Design and Implementation opisuje návrh a implementáciu spínacích obvodov (SI) s dôrazom na spracovanie signálu. Práca obsahuje teoretickú analýzu, vysoko kvalitné výsledky simulácie, ako aj výsledky meraní z niekoľkých implementácií samotného autora. Switched-Current Signal Processing and A/D Conversion Circuits: Design and Implementation je neoceniteľná pomôcka pre výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa one-chip mixed-signal systémovými riešeniami. Knihu ocení tiež každý, kto potrebuje rýchly prehľad o tom, čo s deje v oblasti SI.