Technical System Maintenance

Táto kniha poskytuje podrobný prehľad o problematike údržby a súčasnom a budúcom výskume v tejto oblasti, pričom zdôrazňuje techniky matematickej formulácie a optimalizácie. Podrobne opisuje aktuálny stav v oblasti modelovania a optimalizácie údržby technických systémov s jednotlivými technickými jednotkami a skúma aj problém odhadovania parametrov oneskorenia a ich vplyv na výkonnosť systému.
Technical System Maintenance

Kniha hovorí o modelovaní oneskorenia pre viaczložkové technické systémy v rôznych štruktúrach spoľahlivosti, opisuje optimálne prístupy údržby v analytickej aj praktickej rovine a rieši techniku modelovania oneskorenia, ktorú používajú výskumníci v oblasti modelovania kontrolných intervalov. Rozdeľuje existujúce práce do niekoľkých oblastí, najmä na základe klasifikácie jedno- a viaczložkových modelov a hodnotí uplatniteľnosť predložených modelov prác a údržby. Nakoniec identifikuje potenciálne budúce smery výskumu a navrhuje výskumné programy.

Táto kniha je cenným zdrojom informácií pre technikov údržby, špecialistov na spoľahlivosť a výskumných pracovníkov, pretože poukazuje na najnovší vývoj v oblasti modelovania údržby, kontroly a oneskorenia v oblasti údržby. Je zaujímavá aj pre postgraduálnych študentov, pretože predstavuje súčasnú teóriu a prax v oblasti modelovania údržby, najmä v oblasti modelovania oneskorenia.

Autor: Werbińska-Wojciechowska, S.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-3-030-10787-1
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com