Vydavateľstvo: Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Rok vydania: 2011
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-553-0745-9
Kde je možné publikáciu zakúpiť/získať: Elfa, s.r.o., Letná 1/9, 04001 Košice – Sever, t.č.055/625 38 39. ‎

Jadrom publikácie je detailný rozbor aktuálnych metód a techník opráv strojných súčastí a celkov, za účelom prípravy špecialistov, pokrývajúca základné a nadstavbové formy prezenčného a dištančného štúdia v tréningovej príprave ľudských zdrojov pre prax v uvádzanom segmente činností. V závere širšie predstavuje problematiku riadenia a organizácie údržby a opráv výrobných strojov a zariadení, hlavne o štruktúre a organizácií procesu údržby, princípoch plánovania a modelovania programov opráv/údržby a o uplatňovaní základných stratégií plánovania, riadenia a evidencie.