The 20 Key Technologies of Industry 4.0 and Smart Factories: The Road to the Digital Factory of the Future Kindle Edition

Od európskeho konceptu „Priemysel 4.0“ až po americký model „Inteligentnej továrne“ čelí priemysel bezprecedentnej zmene. V tejto knihe objavíte 20 najdôležitejších technológií, ktoré rozvíjajú veľké spoločnosti, aby mohli naďalej dominovať na trhu a vďaka čomu môžu malé a stredné podniky zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a prežiť na globálnom trhu. Táto kniha, napísaná v jazyku zrozumiteľnom aj pre neodborníkov, má pomôcť ako kompas pre všetkých, ktorí budú čeliť tejto fascinujúcej výzve. IoT, AGV, RFID, RTLS, aditívna výroba, spolupracujúce roboty, PLM, Digital Twin, CPS, … sú niektoré príklady KET (kľúčových podporných technológií), ktoré vám kniha predstaví.
The 20 Key Technologies of Industry 4.0 and Smart Factories: The Road to the Digital Factory of the Future Kindle Edition

Autor: Yánez, F., rok vydania: 2017
ASIN: B0784TF8YX
publikáciu možno zakúpiť na Amazon Digital Services LLC, www.amazon.com