The Digital Shopfloor – Industrial Automation in the Industry 4.0 Era: Performance Analysis and Applications

V dnešnom konkurenčnom globálnom prostredí sa výrobcom ponúkajú bezprecedentné príležitosti na výstavbu vysoko efektívnych a vysoko flexibilných závodov smerom k uspokojeniu premenlivého dopytu na trhu a súčasne na podporu nových výrobných modelov, ako je výroba na objednávku (MTO), konfigurácia na objednávku (CTO) a inžiniering na objednávku (ETO).
The Digital Shopfloor – Industrial Automation in the Industry 4.0 Era: Performance Analysis and Applications

V posledných rokoch je digitálna transformácia priemyselných procesov poháňaná vznikom a vzostupom konceptu štvrtej priemyselnej revolúcie (Priemysel 4.0). Ten je založený na rozsiahlom nasadzovaní technológií kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémov (CPPS) a priemyselného internetu vecí (IIoT) vo výrobných prevádzkach, ako aj na plynulej a včasnej výmene digitálnych informácií medzi účastníkmi dodávateľského reťazca.

Autor: Soldatos, J. – Lazaro, O. – Cavadini, F.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: River Publishers Series in Automation, Control and Robotics
ISBN 978-8770220415
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.org