Uvedený titul skúma stovky spôsobov, ako sa výrobcovia automobilov snažia znižovať uhlíkové stopy a prispôsobovať automobilový priemysel meniacim sa technológiám vo svete, kde je otázka životného prostredia stále viac dominujúca. Podrobný výskum zelených technológií v tejto knihe poukazuje na to, že výrobcovia automobilov vynakladajú patričné úsilie pre splnenie potrebných noriem.