Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: VIENALA, s.r.o
ISBN: 978-80-8126-057-5
Publikáciu možno zakúpiť/získať: elfa, s. r. o., knihy@elfa.sk, www.elfa.sk