Twin-Control: A Digital Twin Approach to Improve Machine Tools Lifecycle

Publikácia sumarizuje výsledky európskeho výskumného projektu Twin-model based virtual manufacturing for machine tool-process simulation and control (Twin-Control). Prvá časť uvádza prehľad aplikácií informačno-komunikačných technológií v obrábacích a výrobných procesoch z vedeckého aj praktického uhla pohľadu a predstavuje princíp Twin-Control. Druhá časť opisuje vývoj digitálneho dvojčaťa obrábacieho stroja. V tretej časti autori uvádzajú infraštruktúru na monitorovanie a riadenie údajov získavaných zo strojov a výrobných procesov, ako aj množstvo aplikácií na monitorovanie energií. Vo štvrtej časti sú opísané rôzne funkcie vyvinuté v rámci projektu. V poslednej, piatej časti je uvedená validácia vlastností digitálneho dvojčaťa v dvoch kľúčových priemyselných odvetviach: leteckom a automobilovom. Kniha poskytuje reprezentatívny pohľad na najnovšie trendy vo výrobnom priemysle so zameraním na obrábacie stroje.
Twin-Control: A Digital Twin Approach to Improve Machine Tools Lifecycle

Autori: Armendia, M. – Ghassempouri, M. – Ozturk, E. – Peysson, F.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo Springer
ISBN 978-3030022020
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com