Vydavateľstvo: Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Rok vydania: 2010
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-553-0514-1
Kde je možné publikáciu zakúpiť/získať: Elfa, s.r.o., Letná 1/9, 04001 Košice – Sever, t.č.055/625 38 39. ‎

Ďalej pojednáva o metódach diagnostiky, zostavovaní diagnostických systémov, o teoretických základoch obnovy strojov, potrebných teoretických prístupoch a aplikačných postupoch, ako aj zručnostiach a návykoch pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní programov obnovy a inovácie.