Rok vydania: 2010

Vydavateľstvo: GEORG knihárstvo a tlačiareň

ISBN: 80-68324-3-3

Publikáciu možno zakúpiť: Katedra priemyselného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Univerzitná 82151, 010 26 Žilina, telefón ++ 421-(0) 41 513 2701, e-mail kpi@fstroj.uniza.sk