Autor: Hübner, P., rok vydania: 2015,
vydavateľstvo VŠCHT, ISBN 9788070808733,
publikáciu možno zakúpiť www.martinus.sk