„Bezpochyby jeden z najmodernejšie napísaných a najaktuálnejších textov v danej oblasti, jedným z najuznávanejších odborníkov v oblasti. Kniha by mala byť na stole každého výskumníka a praktika, zaoberajúceho sa otázkou monitorovania stavu strojov“ - Simon Braun, Israel Institute of Technology.

Zložité témy sú vysvetlené ľahko zrozumiteľným spôsobom, kniha poskytuje komplexný prehľad o rôznych aplikáciách, kde sa analýza vibrácií využíva na monitorovanie stavu strojov. Randall predstavuje klasické a nadčasové výsledky výskumu, ktoré pokrývajú vibračné sygnály z rotačných a piestových zariadení a strojov; základné techniky spracovania signálu; detakciu porúch; diagnostické techniky a prognózy. Na stránke http://www.wiley.com/go/randall sú k rôznorodé nástroje a zdroje príkladov, ktoré s uvedenou problematikou a knihou súvisia.