Kniha tiež ponúka diskusie o technológiách a aplikáciách relevantných pre rôzne teplotné rozsahy prítomné v priemyselnom prostredí spolu s vysvetľujúcimi prípadovými štúdiami z rôznych priemyselných odvetví. Rekuperácia odpadového tepla v procesnom priemysle skúma rôzne priemyselné odvetvia, od oceliarskeho po keramický, chemický a potravinársky priemysel, a ako môžu podniky pôsobiace v týchto odvetviach využiť odpadové teplo na zlepšenie energetickej účinnosti, zníženie nákladov na energiu a minimalizáciu uhlíkovej stopy.

Autor: Jouhara, H.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Wiley
ISBN 978-3-527-83001-5
Publikáciu možno zakúpiť na www.wiley.com