Na poslucháčov konferencie PROJEKTANTI čaká:

Prednášky: 

 • Riešenie EPLAN v rôznych oblastiach elektrotechniky / Ing. Radovan Ovcarčík
 • Ochrana pred bleskom - výpočet rizika / Jiří Kroupa
 • Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom / Ing. Rudolf Štober
 • Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2:2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí / Radoslav Rieger
 • Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom / Ing. Daniel Sidun
 • Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom a prepätím / Ing. Jozef Daňo
 • Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií / Ing. Josef Kunc
 • Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb / Ing. František Gilian
 • Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav / Ing. Roman Smékal
 • HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne? / Ing. Edmund Pantůček
 • Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách / Ing. Juraj Galba, MBA
 • Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca / Ing. Ján Meravý

Workshopy:

 • Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS
  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN
  Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

Exkurzia:

 • V rámci odbornej exkurzie v Železiarňach Podbrezová  avštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

Konferencia je v režime OTP (očkovaní, testovaní, po covide).

Registrovať sa môžete do 15. 10. 2021.
V prípade akýchkoľvek otázok vám je organizátor k dispozícii.

Vstupenka

Podrobné informácie na stránke podujatia