Konferencia sa od roku 2000 stala podujatím, na ktorom sa stretáva približne 200 vedúcich manažérov a špičkových technikov údržby, zástupcov popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstaviteľov významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníkov z akademickej pôdy. Všetci si našli svoje pevné miesto v kalendári práve na túto konferenciu. Cieľom konferencie je prinášať aktuálne informácie na vysokej odbornej úrovni a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia.

Účastníci tohtoročného Národného fóra údržby sa dozvedia o nových trendoch a progresívnych metódach uplatňovaných v náročných podmienkach údržby, o nových produktoch a riešeniach, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku, a zároveň budú môcť využiť príležitosť na osobné stretnutia a podeliť sa aj o svoje skúsenosti.

Tematické okruhy konferencie:

  1. Najlepšia prax a riadenie údržby
  2. Informačné systémy a podpora údržby
  3. Progresívne technológie údržby
  4. Prediktívna údržba a diagnostika
  5. Spoľahlivosť a matematické metódy
  6. Bezpečnosť a špeciálne témy

Sprievodnými akciami konferencie budú semináre a workshopy na témy Diagnostický audit rotačných strojov, Od údržby po poruche po zavedenie TPM, Riadenie údržby na základe rizík a Benchmarking údržby. Účastníci konferencie sa už teraz môžu tešiť na prednášky zástupcov z takých firiem, ako sú INSEKO, a. s., Žilina, U.S. Steel Košice, s. r. o., ČZU, TF Praha, SE, a. s., SEPS, a. s., DeloitteAdvisory, s. r. o., GE Energy Slovakia, s. r. o., ako aj zástupcov viacerých slovenských, českých a zahraničných univerzít. Počas konferencie udelí Slovenská spoločnosť pre údržbu aj významné ocenenia – Údržbár roka 2011 a Cena SSU za diplomovú prácu. Oficiálnym mediálnym partnerom tohto významného podujatia je aj ATP Journal.

V ďalších vydaniach vám preto prinesieme záverečnú správu z tohto podujatia, ako aj niektoré zaujímavé príspevky týkajúce sa moderných trendov a riešenia údržby v praxi.

www.udrzba.sk/sk/konf/konf.htm