Na konferencii sa zúčastnilo približne 110 účastníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach slovenského priemyslu, vedy a výskumu. Témy jednotlivých vystúpení boli zvolené tak, aby celkovo prispeli k rozšíreniu odborných a teoretických poznatkov v oblasti merania hladín kvapalín a sypkých látok. Ako hosť konferencie vystúpil so svojou prezentáciou aj predstaviteľ spoločnosti Emerson.

Vo foyeri konferenčnej sály bola zorganizovaná výstavka vzoriek meracej a regulačnej techniky od rôznych výrobcov a počas celej konferencie bolo možné využiť odborné konzultácie s odborníkmi JSP. Cieľom konferencie bolo prehĺbiť poznatky, prezentovať nové trendy v oblasti merania hladín, ale aj vytvoriť odbornú platformu na stretávanie používateľov MaR s výrobcami, dodávateľmi a projektantmi. Veríme, že sa nám tento cieľ podarilo splniť.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník konferencie.

Ing. Ján Sovjak, PhD.
riaditeľ JSP Slovakia s.r.o.
www.jsp.sk