Sympóziá ROCOND patria medzi významné vedecké podujatia organizované každé tri roky pod záštitou International Federation of Automatic Control (IFAC). Hostiteľmi predošlých sympózií boli Rio de Janeiro (1994), Budapešť (1997), Praha (2000), Miláno (2003), Toulouse (2006), Haifa (2009) a Aalborg (2012). Za hostiteľské mesto tohoročného sympózia bola Bratislava vybraná na schôdzi odborného výboru pre robustné riadenie (IFAC TC2.5 Robust Control) v r. 2013 na základe prezentácií uchádzačov z rôznych krajín.

Jedným z hlavných cieľov sympózia bolo integrovať a združiť najnovšie vedecké poznatky v problematike robustného riadenia formou prezentácie najnovších metód a algoritmov s poukázaním na možnosti ich efektívneho využitia v širokom spektre aplikácií. Sympózium ROCOND’15 bolo špecifické a charakteristické svojím širokospektrálnym interdisciplinárnym vedeckým významom, čo je vyjadrené aj problémovými okruhmi, ktoré sympózium riešilo (Robust Stability and Performance, Model and Controller Reduction, H-infinity and l1 Optimal Control and Estimation, Mu Analysis and Synthesis, Parametric Uncertainties, Quantitative Feedback Theory, Frequency domain methods, Integral Quadratic Constraints, LMI and Convex Optimization, Robust Model Predictive Control, Robust Adaptive Control, Robust Nonlinear Control, Computational Methods, Fault Detection in Uncertain Systems, H-infinity Identification, Identification for Robust Control, Iterative Identification and Control, Variable Structure Control, Robust Control for Distributed Parameter Systems, Switched Systems, Control applications, e. g.: aerospace, automotive, chemical, energy systems, mechatronics, robotics, communication technology, system biology etc.).

Na sympóziu sa zúčastnil veľký počet významných vedcov a výskumníkov z popredných svetových univerzít, výskumných ústavov a praxe z viac ako 23 krajín, ktorí prezentovali svoje príspevky v šiestich plenárnych prednáškach, jednej tutoriálnej prednáške a 74 regulárnych prednáškach. Slovensko bolo reprezentované deviatimi prednáškami. Pre účastníkov sympózia bol okrem vedeckého programu zabezpečený bohatý spoločenský program (vystúpenie SĽUK-u, Hummelovho sláčikového kvarteta) a návšteva významných pamätihodnosti v okolí Bratislavy (hradov Devín a Červený Kameň, Bratislavského hradu a pod.). Počas sympózia boli pre účastníkov sympózia organizované odborné exkurzie v moderných závodoch (Volkswagen Slovakia, VE Gabčíkovo a pod.).ň

Aj vďaka podpore sponzorov (International Federation of Automatic Control – IFAC) a technických sponzorov zo Slovenska (EVPU, Microstep, Bost, Regotrans-Rittmeyer Sauter) malo sympózium veľmi pozitívny ohlas vo svete a významne prispelo k rozširovaniu dobrého mena Slovenska vo vedeckom a kultúrnom svete.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
predseda organizačného výboru sympózia ROCOND’15