Takmer 140 000 m2 výstavnej plochy bolo rozdelených do 11 oborových skupín. Viditeľný nárast bol najmä v sektoroch farmácie, baliaceho priemyslu a logistiky skladov, ktoré navýšili plochy v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Podobne to bolo aj v prípade vystavovateľov, ktorí prezentovali riešenia v oblasti prevádzkových meracích prístrojov a riadenia procesov. Táto skupina bezpochybne profitovala z neustáleho trendu v oblasti spracovateľského priemyslu čoraz viac využívať automatizáciu a snahu po väčšej flexibilite svojich procesov. Obidve tieto skutočnosti majú spoločný menovateľ – iniciatívu Industry 4.0. Mierny pokles naopak zaznamenali oblasti výrobných zariadení spolu s laboratórnymi a analytickými systémami.

Naša redakcia oslovila aj niekoľkých slovenských, českých a zahraničných vystavovateľov, aby zhodnotili svoju tohtoročnú účasť na veľtrhu a zároveň predstavili novinky, ktoré na veľtrhu prezentovali.

  1. Prečo ste sa rozhodli prezentovať na zahraničnom veľtrhu a prečo ste si zvolili práve veľtrh ACHEMA?
  2. Ak by ste mali porovnať veľtrh ACHEMA a lokálne veľtrhy v SR/ČR, v čom vidíte tie najväčšie rozdiely?
  3. S akými novinkami ste prišli na tento ročník veľtrhu ACHEMA?
  4. Ako by ste zhodnotili vašu účasť na veľtrhu z hľadiska pomeru cena/prínos a z hľadiska perspektívy presadenia sa na zahraničných trhoch?
  5. Akú najpozitívnejšiu skúsenosť si z tohto veľtrhu odnášate, príp. čo vás, naopak, prekvapilo v tom horšom zmysle slova?

Veronika Deutschová, Marketing Manager Junior, ABO valve, s.r.o., Česká republika

1. Skupina ABO valve je primárne exportne založená, čo si priamo vyžaduje našu marketingovú aktivitu na zahraničných trhoch. Minulý rok predstavoval podiel exportu na tržbách viac ako 73%. Účasť na tomto veľtrhu nám dáva možnosť zaradiť sa medzi významných európskych výrobcov. ACHEMA je najväčší veľtrh pre oblasť chemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu v Európe s prakticky celosvetovým dosahom. Prezentujú sa tu výrobcovia armatúr, čerpadiel, priemyselnej automatizácie a veľkoobchody.

2. ACHEMA je svojou rozlohou niekoľko krát väčšia ako veľtrhy v ČR alebo SR. Príležitostí je tu oveľa viac. Už samotné meno veľtrhu je zárukou, že sa idete pozrieť na špičku výrobných spoločností z najrôznejších priemyselných oblastí.

3. Na tomto ročníku veľtrhu ACHEMA sme verejnosti prezentovali nový rad chemických klapiek Séria 500, ktoré ponúkame vo veľkostiach DN 50-200. PTFE pokrytie disku tejto klapky vytvára najlepšie riešenie pre jej použitie v podmienkach agresívnych médií v najnáročnejších priemyselných aplikáciách (chémia, potravinárstvo, farmácia, korozívne a toxické média, kyseliny a lúhy, výroba chlóru a iné).

4. Účasť na veľtrhoch predovšetkým posilní vnímanie našej značky. Zvýšenie predaja však tak isto pravidelne sledujeme, avšak teraz je ešte priskoro na kvantifikáciu prínosov. Tie sú viditeľné s 1-2 ročným oneskorením. Tento rok sme ako jediný z českých výrobcov boli umiestnení v Hale 8, čo je vynikajúci výsledok a záruka ďalšieho rastu spoločnosti.

5. Asi najpôsobivejším dojmom z veľtrhu ACHEMA bolo množstvo nemeckých zákazníkov, ktorí navštívil náš stánok a ktorí s nami aktívne spolupracujú. Nemecko je dnes pre ABO najväčším exportným trhom.

Ing. Vladislav Dziak, konateľ, Boyser, s.r.o., Slovenská republika

1. Veľtrh ACHEMA je najväčší európsky veľtrh v danom priemyselnom segmente. Preto medzi vystavovateľmi nemohla chýbať ani firma Boyser. Na veľtrhu sa prezentovali aj naši kľúčoví dodávatelia s ktorými úzko spolupracujeme a preto bol jedinečnou príležitosťou pre pracovné stretnutia aj s našimi obchodnými partnermi.

2. Nesporným rozdielom medzi veľtrhom ACHEMA a lokálnymi veľtrhmi v SR/ČR bolo neporovnateľne väčšie množstvo vystavovateľov, ako aj samotná organizácia a kvalita veľtrhu. Nehovoriac o vyššom potenciáli na obchodné príležitosti.

3. Firma Boyser predstavila tento rok na výstave nové produkty vyvinuté pre priemyselný sektor, potravinárske a hygienické prevádzky. Boyser vystavoval celú škálu produktov peristaltických púmp, hadicových čerpadiel, čerpadiel s rotačnými piestami, sanitárnych a hygienických zariadení, veľkých čerpadiel novej rady LB, tlmiče pulzácií a iné. Viac o našich produktoch na str. 23.

4. Veríme, že naša účasť na veľtrhu nám prinesie do budúcnosti viac obchodných príležitostí a nových zákazníkov, ako aj novoobjavených dodávateľov. V akej miere sa nám to podarí resp. podarilo, sa ukáže v najbližšej dobe.

5. Našou najpozitívnejšou skúsenosťou na veľtrhu ACHEMA bola jeho dokonalá organizácia a ústretový prístup personálu výstaviska vo Frankfurte. Čo sa týka negatívnych skúseností, musíme priznať, že sme sa s ničím takým nestretli.

Dalibor Novák, vedúci exportu, LDM, spol. s r.o., Česká republika

1. Rozhodnutie o účasti na veľtrhu ACHEMA sme riešili už v roku 1999, kedy naša firma začala expandovať na zahraničné trhy a hľadala pre to vhodný veľtrh zodpovedajúci vyrábanému sortimentu. Voľba na ACHEMU padla práve z dôvodu veľmi širokej nomenklatúry ako aj celosvetového významu veľtrhu. Napriek tomu, že na prvej našej ACHEME v roku 2000 sme nemali stánok v hale určenej nášmu výrobnému programu, bol veľtrh pre nás zaujímavý ako z pohľadu množstva, tak aj štruktúry návštevníkov a rozhodli sme sa zúčastniť aj nasledujúceho ročníka ACHEMA 2003 a objednať si stánok už v predstihu, aby sme si zabezpečili miesto v správnej hale. Odvtedy sa na ACHEME zúčastňujeme pravidelne a v priebehu veľtrhu si už objednávame miesto pre stánok na nasledujúci ročník.

2. Najväčší rozdiel medzi ACHEMA a lokálnymi veľtrhmi spočíva predovšetkým v tej lokálnosti, kedy na tieto veľtrhy prídu len miestni návštevníci alebo nanajvýš z okolitých krajín. ACHEMA vďaka svojej širokej nomenklatúre, ktorá zahŕňa nielen produkty a riešenia týkajúce sa chémie, ako aj skutočnosti, že Nemecko patrí historicky k veľmociam v tejto oblasti, priláka návštevníkov z celého sveta. Títo majú k dispozícii perfektnú infraštruktúru frankfurtského výstaviska. Podobne ani organizácii veľtrhu a sprievodným podujatiam nie je čo vytknúť a len ťažko možno túto výstavu porovnávať s tými našimi.

3. Čo sa týka prezentovaných noviniek, tie sme si dovolili predstaviť čitateľom ATP Journal v samostatnom článku v tomto čísle s názvom „LDM – nové výrobky 2015“ na str. 22.

4. V podstate samotný fakt, že sa na veľtrhu zúčastňujeme pravidelne už 15 rokov, svedčí o našom pozitívnom hodnotení veľtrhu z hľadiska jeho významu pre náš vývoz na zahraničné trhy. Veľa našich zákazníkov aj obchodných zástupcov v minulosti vzišlo práve z kontaktov získaných na ACHEME. Veľtrh ale treba hodnotiť aj z toho pohľadu, že počas niekoľkých dní máte možnosť stretnúť sa s väčšinou svojich zákazníkov, partnerov, obchodných zástupcov, ale aj konkurentov alebo dodávateľov a v prípade pravidelnej účasti navyše sledovať trendy vývoja v odbore. Porovnanie cena/prínos vychádza dobre aj napriek tomu, že sa veľtrh koná na jednom z najlepších výstavísk v Európe, obzvlášť v porovnaní s veľtrhmi v krajinách smerom na východ.

5. Pozitívne by som hodnotil skutočnosť, že sa začína zvyšovať počet návštevníkov z ázijských krajín, ktorí prejavujú seriózny záujem o naše výrobky v tom zmysle, že by si ich chceli kúpiť, nie kopírovať. Naopak, výrazne sa prejavil nižší počet návštevníkov z Ruska, čo nás zase až tak veľmi neprekvapilo.

Ing. Dušan Mikluš, vedúci oddelenia Marketing, REGADA, s.r.o., Slovenská republika

1. Medzinárodný chemický veľtrh ACHEMA vo Frankfurte patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhy v Európe nielen z pohľadu chémie ako takej, ale aj z pohľadu procesov riadenia týchto chemických médií pomocou armatúr a servopohonov. Z tohto dôvodu sa aj firma REGADA, s.r.o. ako výrobca automatizačnej techniky, hlavne elektrických servopohonov, rozhodla zúčastniť v roku 2015 na tejto prestížnej výstave. Cieľom účasti na ACHEMA bolo viac zviditeľniť spoločnosť vo svetovom meradle, nakoľko naša výroba vysoko prevyšuje potreby slovenského a českého trhu. REGADA, s.r.o. sa každý druhý rok zúčastňuje aj výstavy VALVE WORLD v Düsseldorfe v Nemecku, ktorá je zameraná výlučne na priemyselné armatúry, servopohony, prípadne aj riadiace systémy. Z nášho pohľadu sa na veľtrhu ACHEMA už z historického hľadiska zúčastňuje viac nemeckých firiem, ktoré sa nezúčastňovali výstavy VALVE WORLD v Maastrichte v Holandsku. Presunutím z Maastrichtu do Düsseldorfu sa aj táto výstava stáva čoraz populárnejšou. A ešte by som si dovolil jednu poznámku: veľtrhu ACHEMA 2015 sa zúčastnilo 28 českých firiem a len 3 firmy zo Slovenska. Tento rozdiel svedčí o prístupe a podpore vlády SR k exportným firmám, ako je aj tá naša.

2. Po minulé roky sme sa zúčastňovali aj strojárskych veľtrhov v Nitre a v Brne. Po príchode krízy pre nás prestali byť efektívne a preto sa zúčastňujeme len zahraničných výstav. Avšak na svojich zákazníkov zo SR a ČR sme nezabudli a vsadili sme na inú formu stretnutí. Každý rok sa s nimi stretávame na našich prezentáciách s uvedením našich noviniek. Veľa z nich nás tiež našlo aj na ACHEMA a VALVE WORLD, keďže veľtrhy takéhoto charakteru a v takomto rozsahu sa u nás neorganizujú.

3. REGADA v tomto roku pre svojich zákazníkov pripravila a na ACHEME predstavila elektrické servopohony v krytí IP 68, rozšírila certifikáciu nevýbušných servopohonov o výbušné prachy a certifikáciu podľa noriem EN/IEC Ex. Zároveň rozšírila ovládanie elektrických servopohonov REMATIC pomocou komunikačných protokolov Profibus a Modbus.

4. Účasť na veľtrhu ACHEMA je cenovo rovnaká ako aj na iných zahraničných veľtrhoch. Prínosom je už to, že sme ukázali svetu, že existuje ďalší výrobca elektrických servopohonov o ktorého si môžu rozšíriť svoj obzor. Výhodou účasti na ACHEMA je aj to, že nás navštívili používatelia servopohonov z rôznych častí sveta, ktorí si mohli priamo pozrieť naše vystavované exponáty. Je len otázkou času, kedy nás oslovia so svojimi dopytmi. Ďalšou výhodou je, že sme mali možnosť stretnúť sa na jednom mieste s našimi terajšími zákazníkmi, ale aj s takými, čo sme ich doposiaľ pre veľkú vzdialenosť osobne nepoznali. Preto, ak nechceme ostať zabudnutí, naďalej sa musíme pravidelne zúčastňovať takýchto výstav. Táto sa opakuje po troch rokoch. Takže nás tam opäť uvidíte v roku 2018.

5. Veľtrh ACHEMA organizuje spoločnosť DECHEMA, ktorá bez problémov zvláda jeho zabezpečenie. Všetky služby si môžete objednávať on-line cez ACHEMA portál vytvorený ako pre vystavovateľov, tak aj pre návštevníkov. To, že všetko bolo dopredu perfektne pripravené, nám uľahčilo náš päť dňový pobyt na ACHEME a bez problémov sme sa mohli venovať našim návštevníkom. Nevýhodou tohto podujatia bola doprava na výstavisko z okolia Frankfurtu. Ale to už nie je problém samotnej výstavy.

Ing. Mgr. Kamila Kurandová, marketing, KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, Česká republika, KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o., Slovenská republika

1. Na veľtrhu sa zúčastňuje naša materská spoločnosť KSB Aktiengesellschaft už pravidelne.

2. Veľtrh ACHEMA je neporovnateľný s lokálnymi veľtrhmi z pohľadu rozsahu, služieb aj sprievodného programu.

3. Prezentovali sme celú škálu výrobného programu zameraného na chemický a petrochemický priemysel s viacerými novinkami. Ťažisko bolo upriamené na našu koncepciu „FluidFuture“ – produkty a riešenia pre optimalizáciu nákladov na celý životný cyklus v oblasti čerpadiel, armatúr a servisných služieb. Spoločnosť KSB Aktiengesellschaft vystavovala prvý krát na veľtrhu bezupchávkové čerpadlá konštrukčného radu Ecochem NonSeal. Sú určené pre dopravu nebezpečných, agresívnych, horľavých a takisto výbušných kvapalín. Možno ich takisto použiť na čerpanie jedovatých, veľmi horúcich alebo studených a vzácnych médií. Koncepcia vychádza z modulárneho, navzájom vymeniteľného systému skladajúceho sa z hydrauliky chemického normovaného čerpadla MegaCPK a najmodernejších motorov s obtekaným rotorom od japonského kooperačného partnera Nikkiso. Veľký záujem zo strany návštevníkom bol taktiež o inovatívny prístup k dodávkam náhradných dielov, najmä v urgentných prípadoch. KSB vyrobí a dodá náhradný diel bez ohľadu na výrobnú značku, na základe exaktných rozmerov, dokonca aj podľa extrémne opotrebeného vzorku. Ďalšou novinkou v súlade s konceptom Industry 4.0 je nová mobilná aplikácia KSB Sonolyzer. Funguje na všetkých štandardných inteligentných telefónoch a tabletoch s iOS alebo Android. Len 20 sekúnd potrebuje táto aplikácia, aby zistila účinnosti neregulovaných čerpadiel. S aplikáciou možno zisťovať stav vyťaženia každého odstredivého čerpadla poháňaného asynchrónnym motorom s neregulovanými otáčkami. Tento náš produkt získal na ACHEME aj cenu Innovation Award od odborného časopisu PROCESS.

4. Sme členom koncernu KSB a na základe tejto skutočnosti sme tým pádom plnohodnotne zastúpení v medzinárodnom meradle.

5. Máme len pozitívne dojmy, veľtrh mal vysokú úroveň a bol veľkým prínosom tak pre našich zákazníkov a obchodných priateľov, ako aj pre samotných zamestnancov koncernu KSB.

V rámci redakčného prieskumu sme oslovili aj Sebastiana Appela, vedúceho oddelenia predaja a marketingu pre Európu spoločnosti FESTO AG.

1. Prečo ste si pre svoju prezentáciu zvolili veľtrh ACHEMA?

ACHEMA je vedúcim odborným veľtrhom pre oblasť automatizácie procesov. Vidno to aj na číslach, kedy počet návštevníkov, ktorí si mohli pozrieť počas piatich dní ponuku 3813 vystavovateľov z oblasti chémie, farmácie a potravinárstva, prekročil 166 000 tisíc. Polovica z týchto návštevníkov prišla zo zahraničia.

2. Aké nové produkty a riešenia ste na veľtrhu predstavili?

Aby bolo možné zabezpečiť konkurencieschopnosť spracovateľského priemyslu na prudko sa meniacich trhoch, bude potrebné zamerať sa na prispôsobiteľné výrobné procesy; FESTO skúma tieto možnosti v rámci viacerých výskumných projektov a v špecifických aplikáciách v súlade s koncepciou Industry 4.0. Kľúčovými požiadavkami sú adaptívne, samo-nastavujúce sa a samo-organizujúce sa výrobné prevádzky s vysokým stupňom sieťového prepojenia. Na veľtrhu sme napríklad prezentovali náš nový inovatívny koncept pre automatizáciu modulárnych výrobných jednotiek. Zariadeniam na úpravu vody to napríklad umožní, aby ich bolo možné rýchlo a pružne nainštalovať a v prípade potreby ich pohodlne prispôsobiť a to bez potreby zložitého prestavovania. Takéto zníženie zložitosti nielen že produktom umožňuje rýchle nasadenie na rôznych trhoch, ale znižuje aj náklady na plánovanie, výstavbu a uvedenie do prevádzky rôznych výrobných technológií. Medzi ďalšie prezentované novinky patrili nové štandardné NAMUR ventily VSCN certifikované v súlade s bežnymi normami pre ochranu pred výbuchom. Ventily je možné použiť pre aplikácie účinného a spoľahlivého riadenia prietoku širokého spektra médií, ako napr. kvapaliny, sypké materiály či plyny. Pre spoľahlivé odstavenie prietoku hladkých médií a ako jednoduchú alternatívu guľovým či membránovým ventilom, sme prezentovali škrtiace ventily VZQA, ktoré sú obzvlášť odolné, energeticky účinné, jednoducho servisovateľné a flexibilné z pohľadu použitia vďaka svojej otvorenej architektúre. A ešte by som spomenul aj lineárny akčný člen DFPI-NB3 so zabudovaným snímačom polohy. Je mimoriadne odolný voči náročným prostrediam, bol navrhnutý v súlade s normou ISO 15552 a prináša výnimočný výkon počas dlhého obdobia.

3. Ako by ste zhodnotili vašu účasť na tomto ročníku veľtrhu z hľadiska kvality/počtu návštevníkov a perspektívy ďalšieho rastu vašich aktivít? Vidíte nejaký posun z hľadiska počtu projektov, ktoré sa chystajú realizovať koncoví používatelia z priemyslu v najbližšom období?

Tento rok sme mali dva samostatné stánky a zaznamenali sme veľký počet návštevníkov, tak terajších ako aj nových! Môžem smelo povedať, že počet návštevníkov na obidvoch stánkoch prekročil naše očakávania! A čo sa týka nových projektov: vo všeobecnosti sme na trhu zaznamenali zvýšený počet projektov. Súvisí to aj s našimi vlastnými predajnými aktivitami, ako aj s tým, že každý rok našu ponuku obohacujeme o nové veci. Aktuálne pracujeme na maximálny možný výkon a dodávame riešenia pre takmer všetky oblasti spracovateľského priemyslu: vodárenský, bio-farmaceutický, chemický, ropný a plynárenský, potravinársky, banský a spracovanie hornín, energetický či papierenský.

4. Identifikovali ste na základe rozhovor s návštevníkmi, príp. inými vystavovateľmi nejaké nastupujúce trendy v oblasti spracovateľského priemyslu, ktoré budú pre výrobcov priemyselnej automatizácie, merania a riadenia a súvisiacich technológií smerodajné?

Najnovšie trendy smerujú jednoznačne k modulárnej automatizácii a autonómnym inteligentným jednotkám. Odpoveďou sú teda prevádzky a podniky vystavané „Lego“ princípom. Digitalizácia a sieťové prepojenia umožňujú automatizovaným modulom na úrovni prevádzky, aby boli jednoducho a spoľahlivo prepojené s hlavným riadiacim systémom a zároveň aby dokázali komunikovať aj medzi sebou navzájom – rovnakým spôsobom, ako sa spájajú Lego kocky a vytvárajú pevný ale napriek tomu prispôsobiteľný celok. A celé to pokrýva iniciatíva Industry 4.0 – štvrtá priemyselná revolúcia.

5. Akú najpozitívnejšiu skúsenosť si z tohto veľtrhu odnášate, príp. čo vás, naopak, prekvapilo v tom horšom zmysle slova?

Najväčším pozitívom boli stretnutia s našimi zákazníkmi a partnermi z priemyslu. Je to veľmi pozitívne, keď sa môžeme porozprávať o nových projektoch s našimi stálymi aj novými zákazníkmi a navyše vedieť, že naše nové produkty a riešenia sú trhom prijímané veľmi dobre. To nás utvrdzuje v tom, že sme na správnej ceste rozvoja nášho podnikania v oblasti spracovateľského priemyslu. Vo všeobecnosti nás takisto teší, že trendy v priemysle smerujú k ešte väčšej energetickej účinnosti. To je niečo, kde sa už roky pohybujeme a skutočnosť, že sa to stáva všeobecným trendom, je pre nás pozitívna. Ale je to pozitívne hlavne pre celý priemysel a spoločnosť ako takú.

Nasledujúci ročník veľtrhu ACHEMA sa na frankfurtskom výstavisku uskutoční v termíne 11. – 15. 6. 2018.

www.achema.de