Na čistej výstavnej ploche 13 800 m2 (nárast oproti roku 2011 4,5 %) sa tento rok na brnianskom výstavisku predstavilo 611 vystavovateľov (nárast oproti roku 2011 5,5 %) z 22 krajín. Z nich 150 prišlo spoza hraníc Českej republiky, čo predstavovalo medziročný nárast až o 19 %. Tento údaj je len potvrdením viacerých štúdií, podľa ktorých sa najmä výrobcovia z ázijských krajín snažia etablovať na iných trhoch ako svojich domácich, pretože v tom vidia potenciál rastu svojich obchodných aktivít. Najviac zahraničných vystavovateľov prišlo zo Slovenska (40), ďalej z Nemecka (30), Poľska (19) a Taiwanu (12), pričom nechýbali ani vystavovatelia z Číny, Hong Kongu, Indie či Južnej Kórey.

Napriek presunu do Brna si z českých vystavovateľov udržala dominanciu Praha a Stredočeský kraj (37 %), za ktorým nasledovali vystavovatelia z Juhomoravského kraja (25 %). Najväčšiu plochu z hľadiska odborového členenia obsadila elektroenergetika (2 796 m2), elektroinštalačná technika a inteligentné elektroinštalácie (2 139 m2), automatizácia, riadenie a regulácia (2 119 m2) a elektronické ­súčiastky a moduly (1 655 m2). Počas štyroch dní trvania veľtrhu si prišlo ponuku vystavovateľov pozrieť približne 43 100 návštevníkov (91 % z Čiech, 8 % zo Slovenska, 1 % zo zahraničia), čo predstavovalo medziročný nárast 2 %.

Cestu na veľtrh AMPER merali tento rok návštevníci prevažne z krajín EÚ, ale nechýbali ani návštevníci z Ukrajiny, Libanonu, Taiwanu či Palestíny. Najčastejšie zastúpenie medzi návštevníkmi mala profesia technik (14 %), elektrotechnik (silno a slaboprúd, 12,3 %), manažér, vedúci (12,1 %) a obchodník, nákupca (11 %). Najviac návštevníkov bolo zaregistrovaných na expozíciách spoločností ABB, OEZ, e.on, NOARK, SIEMENS, Phoenix Contact, Jablotron, GHV Trading, Sectron a Enika. AMPER 2012 mal aj bohatý sprievodný program – uskutočnilo sa 20 konferencií a odborných seminárov, na ktorých prednášalo viac ako 80 renomovaných odborníkov z ČR a zo zahraničia a vypočulo si ich viac ako 1 265 odborníkov.

Ocenené exponáty

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZLATÝ AMPER 2012 a prestížnych ocenení sa uskutočnilo 20. marca na Novej radnici v Brne. O víťazoch súťaže rozhodla 11-členná odborná komisia ­zložená z odborníkov z ČVUT-FEL Praha, VUT-FEKT Brno, ZČU-FEL Plzeň, VŠB-TU-FEL Ostrava, SAV AV Bratislava a EZÚ Praha na čele s predsedom komisie prof. Ing. Radimírom Vrbom, CSc. Do ­súťaže ZLATÝ AMPER 2012 bolo tento rok prihlásených 30 exponátov z 28 vystavujúcich spoločností.

Najprínosnejšie exponáty veľtrhu AMPER 2012

Cenu ZLATÝ AMPER 2012 si odniesli nasledujúce exponáty:

Ohraňovaný oceľový sotižiar do 400 kV VVN vedenia
Výrobca: ELV PRODUKT, a. s.

Stožiare sú špeciálne určené pre energetiku, kde plnia funkciu nosných podporných bodov rozvodu elektrickej energie s napätím 400 kV. Driek stožiara sa skladá z niekoľkých ohraňovaných ­oceľových tubusov nasunutých na seba. Má 16-hranný prierez a vrchol je uzatvorený privarenou doskou. Vrchná časť stožiara môže byť riešená v dvoch vyhotoveniach s oceľovými konzolami a s izolátorovými závesmi alebo s kompozitnými izolátorovými (samonosnými) závesmi, ktoré ­nahrádzajú oceľové konzoly. Zemniace laná sú prichytené na konzolách pomocou závesných kĺbov. Výstup na stožiar je riešený rebríkom so zabezpečovacím lankovým alebo koľajnicovým protipádovým systémom.

 Hybridný regulátor jalového výkonu STELCOM-h pre fotovoltické elektrárne
Výrobca: ELCOM, a. s.

Ide o ucelený výkonový rad hybridných regulátorov jalového výkonu, kombinujúcich výhody dynamickej plynulej regulácie so stupňovito riadenou reguláciou. Pritom sú minimalizované straty v regulátore, vylúčené rezonancie na harmonických a frekvenciách užitočného signálu HDO. Regulátor symetrizuje prúd pomocou transformátora. Regulátor kompletne spĺňa Pravidlá pre prevádzkovanie distribučnej sústavy.

 

 

EST123-C31L – suchý typ káblovej koncovky 123 kV
Výrobca: PFISTERER GmbH

Ide o suchý typ káblovej koncovky na použitie vnútri aj vonku. Neobsahuje žiadnu kvapalinu. Rozsah napätia je 52 – 170 kV, prierez vodiča až 2 500 mm2 a izolácie až 115 mm2. Povrchová vzdialenosť je nastaviteľná. Koncovka spĺňa normu IEC 60840. Veľkou výhodou oproti iným riešeniam je skutočnosť, že nasadenie koncovky nevyžaduje žiadnu inštaláciu plošiny na veži.

 

 

 

 

Inteligentný termostat E1
Výrobca: UNITES Systems, a. s.

Inteligentný termostat E1 vyvinutý pre elektrické akumulačné ohrievače vody DZ Dražice prináša úsporu elektrickej energie vďaka samoučiacemu sa režimu. Ten počas prvej, učiacej sa fázy naučí používateľov na obvyklé časy odberov teplej vody a v nasledujúcom období pripravuje teplú vodu v naučených časoch a naučenom množstve. Systém je navrhnutý tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu komfortu používateľa. Pri ohrievacích telesách do 3 000 W230 V sa predpokladá úspora minimálne 10 %, pričom termostat môže pracovať v niekoľkých prevádzkových režimoch.

 

Autoalarm EMA
Výrobca: FLAJZAR, s. r. o.

EMA obsahuje kompletnú GSM časť vrátane integrovanej antény, inteligentných snímačov otrasov a náklonov, záložný ­Li-Ion akumulátor s riadeným nabíjaním z 12 V palubnej siete automobilu. Navyše umožňuje pripojenie miniatúrnych externých snímačov a dokáže ­detegovať aj neoprávnené naštartovanie. V prípade krádeže pošle sms a volá ­majiteľovi, umožňuje lokalizáciu a sledovanie polohy vozidla pomocou BTS buniek a odpočúvanie priestoru vozidla. Zariadenie nevyžaduje žiadnu inštaláciu, možno ho ľahko ovládať pomocou mobilu alebo ponechať automatický režim.

Čestné uznanie

Lighting Monitoring System
Dodávateľ: Phoenix Contact, s. r. o.

Lighting Monitoring System LM-S je prístroj, ktorý online rozpozná a analyzuje všetky dôležité parametre impulzných (rázových) prúdov pri blesku alebo pri činnosti zvodičovobmedzovačov prepätia pre siete vysokého napätia. LM System sníma priebehy impulzných prúdov s aplikáciou Faradayovho efektu. Ako meracie médium sa používa polarizovaný svetelný signál. Magnetická indukcia v dôsledku impulzných prúdov ovplyvňuje ­polarizačnú rovinu svetelného signálu. Vyhodnocovacia jednotka analyzuje z tohto ovplyvnenia typické hodnoty charakteristiky impulzného prúdu, ako je maximálna sila prúdu, polarita, strmosť nárastu prúdu, náboj a energia. Nadradený systém môže tieto informácie spracovať a vyhodnotiť.

LED Orion typ: 591 39 03
Výrobca Elektrosvit Svatobořice, a. s.

Svietidlo je určené na osvetlenie baníckych a priemyselných priestorov (vnútorných, pod prístreškom a vonkajších). Svietidlo sa skladá z telesa, zo základovej dosky a z príruby s ochranným skleneným krytom.

 

 

 

Univerzálny systém zberu, spracovania a distribúcie informácií (SUZI)
Výrobca: T-Industry, s. r. o.

SUZI je projektový názov pre Univerzálny systém zberu, spracovania a distribúcie informácií, ktorý umožňuje zber všetkých prevádzkových veličín, spracovanie a úpravu všetkých zhromaždených údajov, kontrolu fyzikálnych ­hraničných hodnôt, výpočet komplexných informácií z dostupných údajov, archiváciu všetkých dôležitých informácií, distribúciu ­informácií do miest záujmu, vizualizáciu procesov, vstupno-výstupné jednotky, panelové zobrazovače do technológií, prepojenie a vzájomnú spoluprácu so systémami iných výrobcov cez protokoly otvorených štandardov.

Broadway 3D BR
Dodávateľ: ABBAS, a. s.

Broadway® 3D je prvé zariadenie na svete, schopné vizuálnej identifikácie osoby tak ľahko, ako sa ­ľudia poznávajú sami. Identifikácia zaberie len jednu ­sekundu. Či už pri chôdzi alebo dokonca aj pri behu okolo, stačí len letmo pozrieť do zariadenia, ktoré si „spomenie“ a rozpozná identitu jednej z desaťtisíc vopred registrovaných osôb. Podobne ako ľudia je aj toto zariadenie vybavené systémom 3D vision, ktoré si pamätá unikátnu trojrozmernú predlohu tváre. Zariadenie je schopné s presnosťou na milimeter oddeliť tie najjemnejšie geometrické nuansy, čo umožňuje rozpoznať aj identické dvojčatá.

 

Alarm JABLOTRON 100
Výrobca: JABLOTRON ALARMS, a. s.

Úplne nový alarm JABLOTRON 100 s prevratným systémom ovládania je komplexným riešením nielen na ochranu majetku a osôb proti napadnutiu a požiaru, ale integruje v jednom jadre aj funkcie inteligentného riešenia domu. Alarm umožňuje variabilné využitie zbernicových a bezdrôtových systémových prvkov. Pružne sa prispôsobuje požiadavkám na zabezpečenie rozsiahlej firmy, ako aj potrebám domácností a zároveň zostáva veľmi jednoducho ovládateľný. Systém je navrhnutý a certifikovaný v súlade s normou EN 50131 do stupňa zabezpečenia 2.

Elektromobil roka 2012

Spoločne s tradičným vyhlásením výsledkov súťaže ZLATÝ AMPER 2012 prebehlo prvýkrát v priestoroch Novej radnice v Brne slávnostné odovzdanie ocenenia ELEKTROMOBIL ROKU 2012. Anketa elektromobil roku je vyústením stúpajúceho záujmu o ekológiu a úsporné riešenia v rámci osobnej prepravy. Čoraz viac automobiliek dáva dôraz na ekológiu a elektromobilita je jedným z variantov, ako jazdiť ekologicky a úsporne. Hodnotiteľská komisia zložená z piatich motoristických a piatich odborných elektrotechnických novinárov hodnotila nielen automobil ako taký, ale tiež progresívne technológie, inovácie a prínos v oblasti elektromobility.

Nominované vozy boli:

  • Peugeot iOn 
  • Opel Ampéra
  • Nissan Leaf
  • Škoda green e-line
  • Mia electric
  • Smart electric drive
  • Ford Transit Connect Electric
  • Elektroskúter „E.ON e-max 90´s“

Víťazom sa stal a cenu ELEKTROMOBIL ROKU 2012 si nakoniec odviezol Nissan Leaf.

 Spracované podľa tlačových materiálov spoločnosti Terinvest.