Z odborného zamerania sa najviac vystavovateľov hlásilo k automatizácii, riadeniu a regulácii, za nimi nasledovali produkty a riešenia v oblasti elektroinštalačnej techniky a inteligentnej elektroinštalácie. Medzi zahraničnými vystavovateľmi si svoje tesné prvenstvo aj tento rok udržali firmy zo Slovenska, nasledované nemeckými, poľskými, rakúskymi a švajčiarskymi vystavovateľmi. 13 % návštevníkov prišlo zo zahraničia, medzi inými aj z takých krajín, ako Hongkong, Japonsko, Čína, USA, Švédsko či Rusko.

Sprievodný program bol dobrou príležitosťou nielen na získanie zaujímavých odborných informácií, ale aj na nadväzovanie nových obchodných kontaktov. V rámci prednášok a seminárov sa diskutovalo napr. o DPS, preprave a riadení energií, Industry 4.0 a RFID Future, údržbe a diagnostike zariadení či technických a legislatívnych požiadavkách na strojné zariadenia. Príležitosť nadviazať obchodné kontakty poskytli podujatia ako Efektívny obchod s Hongkongom a Čínou či Podnikanie v Turecku.

Ďalšími sprievodnými podujatiami boli 4. ročník prehliadky elektromobility, Fórum automatizácie a Fórum optonika. Neoddeliteľnou súčasťou bolo aj živé vysielanie AMPER FÓRA pod taktovkou Miroslava Minaříka a jeho tímu z Elektrika.tv, na ktorom sa svojimi príspevkami a pozvanými hosťami aktívne podieľala aj redakcia ATP Journal. Celkovo 95 zrealizovaných rozhovorov si prostredníctvom živého vysielania na webových stránkach partnerov podujatia pozrelo viac ako 11 150 divákov.

Ocenenia Zlatý Ampér

Z nich sme vybrali nasledujúce produkty:

Frekvenčný menič INVERT 7L W od spoločnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.

Ide o vysokonapäťový frekvenčný menič pre napätie 6 kV a výkon do 12 MW. Novinkou je chladenie kvapalinou. Frekvenčný menič poskytuje spoľahlivé a kvalitné riešenie regulácie asynchrónnych a synchrónnych motorov. Svoje uplatnenie nájde v rôznych oblastiach priemyslu, a to v regulovaných pohonoch čerpadiel, ventilátorov, ťažobných strojov, kompresorov, extrudérov, valcovacích liniek a pod. Medzi jeho prednosti možno zaradiť sedemhladinovú topológiu zabezpečujúcu minimálny obsah vyšších harmonických v napájanom motore. V prípade potreby je menič schopný zabezpečiť minimálny negatívny vplyv na napájaciu sieť integráciou aktívneho filtra na svojom vstupe. Pre používateľa je takisto zaujímavá možnosť rekuperácie s cieľom úspor energie vo svojej prevádzke. Menič bol navrhnutý tak, aby investorovi znížil celkové náklady, napríklad odstránením nutnosti inštalácie drahého transformátora na vstupe meniča alebo zariadenia na kompenzáciu jalového výkonu a filtráciu vyšších harmonických. Zostava meniča môže byť dodaná aj v mobilnom (kontajnerovom) vyhotovení, ktoré je určené do vonkajšieho prostredia.

Modulárny systém na sledovanie výroby iMPROVE iT! od spoločnosti SCADA Service, s. r. o.

Systém pomáha zákazníkom zlepšovať efektivitu ich výrobného procesu sledovaním dôležitých ukazovateľov o výrobe v reálnom čase. Jedným z nich je aj celková využiteľnosť zariadenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness). Manažérom výroby pomáha systém pri nasadzovaní inovatívnych princípov riadenia výroby (Kanban, štíhla výroba, 5S...). iMPROVE iT! okrem výroby zabezpečuje podporu logistiky vstupných materiálov a finálnych výrobkov, sledovanie prípravkov, nástrojov a foriem. Prepojenie výrobných informácií s informáciami o dochádzke uľahčuje sledovanie využitia pracovného času. Moduly „Efektivita“ a „SPC“ poskytujú v reálnom čase aktuálne informácie o stave a parametroch výroby. Systém vytvára bezpapierový mostík medzi ERP systémom zákazníka a pracovníkmi pri strojoch. Vo výrobe je tak zabezpečené odovzdanie výrobných zákaziek a sledovanie spotreby priamych materiálov v reálnom čase. Ďalšou výhodou je aj uľahčenie realizácie zákazníckeho auditu. Preukázateľná genealógia výroby, zabezpečenie dodržania výrobného postupu, podpora technologických postupov a ďalšie prínosy uľahčia preukazovanie nielen pri zákazníckom audite. Z pohľadu zákazníkov bude určite zaujímavá aj neinvazívna implementácia systému. Informácie z existujúcich strojov sú získavané technológiami, ktoré sú dostupné už v súčasnosti. Pomocou iMPROVE iT! možno prepojiť systém SCADA, dochádzkový či ERP systém zákazníka, ERP systém materskej spoločnosti a systém na riadenie budov.

Čestné uznanie komisie Zlatý Amper 2015

Okrem iných ho získali tieto produkty:

Transportný systém XTS, spoločnosť Beckhoff Česká republika, s. r. o.

XTS je unikátny mechatronický pohon, ktorý kombinuje princípy fungovania rotačného a lineárneho motora. Jeho základom je motorová dráha s mechanickým vedením, na ktorom sa pohybujú tzv. jazdci. Každý jazdec je ovládaný ako samostatná os s rýchlosťou až 4 m/s a vysokou presnosťou polohovania ±0,025 mm pri rýchlosti až 1,5 m/s. Jazdcov možno ľubovoľne zoskupovať, polohovať a vzájomne synchronizovať. Hlavnými prednosťami sú jeho ľahká a rýchla implementácia, takmer neobmedzená variabilita podľa aktuálnych požiadaviek, nízke náklady na prevádzku a údržbu, vysoká kvalita, spoľahlivosť a bezpečnosť.

Káble UNITRONIC® ROBUST, spoločnosť LAPP KABEL, s. r. o.

Ide o káble na svetovej úrovni, vybavené plášťom na báze termostatických elastomérov, ktoré sú určené na prenos signálov a komunikáciu údajov v prostredí, v ktorom bežne používané materiály plášťov nevyhovujú. Dôvodov, prečo bežné materiály (PVC, PUR) nie sú vždy vhodné, môže byť hneď niekoľko. Jedným z nich môže byť ich nízka chemická odolnosť alebo zlé znášanie nepriaznivých klimatických podmienok, ozónu či UV žiarenia. A čo ďalej môže ponúknuť rad káblov ROBUST? Do tejto skupiny patria nielen spomínané nízkofrekvenčné dátové káble, ale aj káble na napájanie a ovládanie ÖLFLEX® ROBUST, káble UNITRONIC® ROBUST PB pre zbernicový systém PROFIBUS a káble ETHERLINE® ROBUST PN (Cat. 5 až Cat. 7) pre systémy dátovej komunikácie PROFINET. Rad káblov ROBUST možno doplniť o ďalšie komponenty, ako sú káblové vývodky, ochranné hadice či konektory, vďaka čomu možno ponúknuť jedinečné systémové riešenie šité na mieru priamo podľa požiadaviek zákazníka. Káble sú okrem iného vhodné aj na použitie v prostredí s častým výskytom čistiacich procesov vysokotlakovou parou. Odolávajú studenej aj teplej vode, zlúčeninám na báze čpavku, ako aj bioplynom, vďaka čomu sú ideálnym riešením pre aplikácie v chemickom, potravinárskom a nápojovom priemysle či čističkách odpadových vôd.

www.amper.cz