Veľtrh AMPER sa uskutoční už po 24. krát a právom si zaslúži prívlastok najväčšej odborovej akcie v strednej Európe. Veľtrhy vo všeobecnosti sú ideálnym miestom pre koncentráciu ponuky a dopytu a pre veľtrh AMPER to platí dvojnásobok. Práve na tomto veľtrhu sa prezentujú špičky z elektrotechnických oborov a predvádzajú svoje najnovšie technológie, veľakrát vo svetovej premiére.

Novinky veľtrhu

V rámci sprievodného programu sa môžete tešiť na významné novinky, ktoré umožnia veľtrhu AMPER byť ešte zaujímavejším miestom pre stretnutia vystavujúcich firiem s ich zákazníkmi.

AMPER SMART CITY reprezentuje špecifické odvetvie, tzv. chytrých technológií, ktoré si kladú za cieľ zvýšiť kvalitu života v meste. Patria sem napr. systémy inteligentného riadenia mestského osvetlenia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zavádzanie prvkov smart grids, systémy inteligentných budov, elektromobilita, rozvoj mestskej dopravy, dopravná telematika a parkovacie systémy, ale tiež moderné systémy pre komunikáciu vedenia mesta s občanmi. Na prezentáciu noviniek priamo na stánkoch vystavovateľov bude nadväzovať konferencia „SMART CITY v praxi“ určená pre technicky zameraných odborníkov, ktorí budú tieto múdre riešenia implementovať do konkrétnych riešení v danom meste.

Živý program prednášok s podtitulom Automatizácia mení priemysel zachytí, ako automatizácia posúva priemysel smerom k naplneniu konceptu Industry 4.0. Zmeny, ktorými dnes priemyslové prevádzky prechádzajú, predstavia osobnosti zo sveta priemyselnej automatizácie, priemyselnej informatiky a senzoriky. Toto FÓRUM AUTOMATIZACE prebehne v hale V.

Prvýkrát na veľtrhu AMPER 2016 prebehne celoštátne stretnutie elektrotechnikov. Celkom tri dni nabité informáciami, 8 špičkových lektorov a témy od noriem až k príkladom z praxe. Návštevníkom sa tiež novo naskytá jedinečná príležitosť doplniť si vzdelanie v oblasti nových noriem pre rok 2016 a dozvedieť sa aktuálne informácie z oboru nevyhnutné pre ich prácu.

Premiéru bude mať aj odborné poradenstvo národnej skupiny KNX pre Českú republiku. Znalosti a skúsenosti získané počas 15 rokov vývoja a štandardizácie v oblasti domovej komunikácie môžete získať na stánku P 6.49.

AMPER Start Up vychádza v ústrety novým a začínajúcim firmám, ktoré by sa rady prezentovali na výstavnej ploche najväčšieho tuzemského veľtrhu vo svojom obore bez nutnosti nákladnej investície. Inak povedané, 8 odvážnych podnikateľov predstaví svoje produkty, ktorými chcú zmeniť svet. Samozrejme nebude chýbať ani návštevnícky populárna prehliadka elektromobilov a najmodernejších infraštruktúrnych zariadení pre elektromobily AMPER Motion. Prvýkrát bude vystavovať spoločnosť Ekova, ktorá privezie nový český elektrobus EKOVA ELECTRON 12.

Redakcia portálu Elektrika.tv bude na veľtrhu AMPER 2016 pokračovať vo svojom živom vysielaní na mediálnej scéne AMPER FÓRUM a prinesie živé diskusie na aktuálne témy v obore, rozhovory o exponátoch, pohľady na veľtrh očami návštevníkov, študentov, vystavovateľov, novinárov, ale aj usporiadateľov.

A samozrejme nebude chýbať sprievodný program v sekcii Fóra OPTONIKA s množstvom zaujímavých a populárne náučných prednášok venovaných optike a fotonike.

Príďte sa pozrieť aj vy na najnovšie trendy v obore, lákavé expozície vystavovateľov, odborné prednášky a krásne hostesky. Pripojte sa k vystavovateľom, novinárom a návštevníkom na najväčšom stretnutí nadšencov z oboru elektroniky a elektrotechniky a zažite jedinečnú veľtržnú atmosféru veľtrhu AMPER. Veľtrh AMPER ponúka pre každého niečo a dohromady vytvára dokonalý zážitok, o ktorý nechce nikto z nás prísť.

Kompletný program a mnoho ďalších informácií o veľtrhu AMPER nájdete na webových stránkach www.amper.cz.


TERINVEST, spol. s r. o. - veletržní správa

Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 992 130
www.terinvest.com