Na čistej výstavnej ploche 8 735 m2 sa tento rok prezentovalo 410 vystavovateľov z 23 krajín, ktorých ponuku si prišlo pozrieť 23 000 návštevníkov. Najväčší počet zahraničných vystavovateľov prišiel z Číny (34), zo Slovenska (31) a z Nemecka (22). Z hľadiska prezentovaných produktov a riešení boli medzi vystavovateľmi najviac viditeľné elektronické súčiastky a moduly, automatizácia, riadenie a regulácia či riešenia pre výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie.

Inšpirácie na výstave aj počas sprievodného programu

Okrem samotnej výstavy prebehlo aj viacero sprievodných podujatí. Medzi nimi dominoval AMPER Summit 2024, ktorý sa ťažiskovo venoval téme Budúcnosť českého jadrového priemyslu v strednej Európe. Medzi rečníkmi nechýbal predseda vlády ČR Petr Fiala, minister priemyslu a obchodu ČR Jozef Síkela a ďalší významní zástupcovia odvetvia energetiky. Okrem tohto podujatia mohli záujemcovia navštíviť aj ďalšie odborné semináre, napr. Smart city v praxi, Malé fotovoltické fórum, Manažment energií v priemyselnom podniku či Ako úspešne využiť obchodné príležitosti na trhu elektroniky v Hongkongu a ASEAN?

Program sprievodného podujatia AMPER eMotion 2024 ponúkol aj tento rok najnovšie trendy v oblasti nabíjacej infraštruktúry a elektromobility. Vystavovatelia predstavili niekoľko inovatívnych riešení nabíjania elektromobilov v súkromnom aj firemnom prostredí. Návštevníci si mohli exponáty nielen prezrieť, ale niektoré aj osobne vyskúšať. V startupovej zóne sa prezentovali mladé firmy s riešeniami a technológiami pre energetický manažment, digitalizáciu analógových meracích prístrojov, bezdrôtové ovládanie svetelných produktov a inštalácií či softvér na návrh a simuláciu dosiek s plošnými spojmi a integrovaných obvodov.

Cena ZLATÝ APMER

O prestížnu cenu ZLATÝ AMPER a titul najprínosnejší exponát veľtrhu AMPER 2024 tento rok súťažilo 17 vystavujúcich spoločností. Odborná hodnotiteľská komisia na čele s prof. Ing. Zdeňkom Peroutkom, Ph.D., udelila štyri čestné uznania a päť ocenení ZLATÝ AMPER za najprínosnejší exponát veľtrhu.

Ocenenie ZLATÝ AMPER 2024 získali:

  • Brady, s. r. o., s produktom Brady Portable RFID Kit,
  • ENIKA.CZ, s. r. o., za prijímač DALI na stmievanie a riadenie teploty bieleho svetla,
  • KEYENCE INTERNATIONAL s produktom VL-700 Series – 3D Scanner CMM,
  • Vysoké učení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií za riešenie Smartbox,
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická za distribučný transformátor s environmentálne šetrnou elektroizolačnou kvapalinou vo vyhotovení Eco-design II.

Čestné uznania ZLATÝ AMPER 2024 získali:

  • České vysoké učení technické v Prahe, Fakulta elektrotechnická za F-Tester 5G 4drive-box,
  • FLIR za akustickú kameru FLIR Si2-Pro,
  • Murrelekronik, spol. s. r. o., za produkt Vario-X IPC,
  • SWPOWER Innovation, a. s., za veternú elektráreň SWP E-5 RyseEnergy.

Na veľtrhu nechýbala ani naša redakcia. Rozhovory s viacerými vystavovateľmi, ale aj s tými, ktorí sa tento rok na veľtrhu nezúčastnili, prinášame v nasledujúcej časti.

Vystavovatelia sú optimistickí

Ako prvým sme dali slovo zástupcom spoločností, ktoré aj tento rok prišli prezentovať svoje produkty a riešenia vo vlastnom stánku. Na naše otázky odpovedali:

Ing. Jan Branšovský, Head of Field Sales CZ&SK Team, Balluff CZ, s. r. o.

Ing. Ján Snopko, CEO, ControlSystem, spol. s r. o.

Petr Moravec, konateľ, technický špecialista – kalibračná technika, Kalibrátory, s. r. o.

Ako by ste zhodnotili svoju účasť na tohtoročnom veľtrhu AMPER z hľadiska počtu a kvality návštevníkov vo vašom stánku?

J. Branšovský: Tohtoročný veľtrh AMPER bol pre nás veľkým otáznikom. Po päťročnej pauze sme sa opäť zaradili medzi vystavovateľov a boli sme veľmi milo prekvapení obrovským záujmom návštevníkov o informácie a novinky z oblasti automatizácie.

J. Snopko: V porovnaní s predchádzajúcimi covidovými rokmi náš stánok navštívilo nielen viac návštevníkov, ale hlavne viac tzv. kvalifikovaných záujemcov. Napriek celkovo malej ploche výstavy a neúčasti veľkých spoločností sme zaznamenali relatívne veľký počet návštevníkov. Viacerí z nich si našli čas a riešili sme s nimi priamo v stánku konkrétne technické požiadavky.

P. Moravec: S počtom a „kvalitou“ návštevníkov na tohtoročnom veľtrhu Amper sme boli spokojní. Táto akcia nám obvykle neprináša mnoho nových kontaktov, ide skôr o príjemné stretnutie a udržiavanie spojenia s ľuďmi, ktorých už poznáme. Navyše často zistíme, že zákazníci, s ktorými spolupracujeme roky, niektoré naše produkty dosiaľ nepoznajú a samozrejme máme v sortimente vždy na ukážku nejakú novinku, akou boli tento rok validačné systémy od spoločnosti Ellab alebo Bluetooth komunikácia pre kalibrátory Beamex radu MC6.

O ktoré témy, produkty či riešenia bol vo vašom stánku najväčší záujem?

J. Branšovský: Najväčší záujem sme zaznamenali pri portfóliu inteligentných automatizačných prvkov, kamerovej techniky a priemyselných sietí.

J. Snopko: Naša spoločnosť sa prezentuje aj diagnostickými službami pre OT siete, a preto sme s mnohými návštevníkmi diskutovali o poruchách prevažne v sieťach PROFINET, ale aj o optimálnom spôsobe údržby, školeniach a vybavení pracovníkov diagnostickými nástrojmi.

P. Moravec: Návštevníkov zaujímala hlavne kalibračná technika a novinky, ako napr. elektrická kalibračná tlaková pumpa Beamex ePG, ktorá ako súčasť kalibračného ekosystému Beamex prispieva k zlepšeniu efektivity kalibračných činností.

Aké sú nálady u zákazníkov z hľadiska investícií, resp. nových projektov?

J. Branšovský: Po útlme z posledných mesiacov sa u väčšiny zákazníkov začína situácia opäť obracať k lepšiemu. V segmente automatizácie sa investuje prevažne do modernizácie výrobných procesov na zvýšenie efektivity.

J. Snopko: Návštevníci, ako to býva na výstavách obvyklé, prezentovali optimistické plány v oblasti modernizácie existujúcich technológií, ako aj pri nových výrobných zariadeniach. Dúfame, že sa tieto plány dočkajú realizácie.

P. Moravec: Tento rok bolo cítiť, že firmy pripravujú nové investície a projekty. Je to pre nás príjemná zmena, pretože v minulých rokoch zákazníci do nových zariadení a technológií príliš neinvestovali.

Tí, ktorí tento rok chýbali

V rámci našej ankety sme dali priestor aj viacerým z tých, ktorých sme v minulých rokoch na veľtrhu AMPER vídavali ako vystavovateľov, ale tento rok sa nezúčastnili. Zo štyroch oslovených spoločností nám svoje odpovede do redakcie poslala len polovica z nich, avšak po telefonických rozhovoroch s tými ostatnými sa tieto odpovede takmer zhodovali.

Na naše otázky odpovedali:

Jana Otevřelová, marketingová manažérka B&R automatizace, spol. s r. o.

Petr Boček, výkonný riaditeľ AMTEK, spol. s r. o.

Na veľtrhu AMPER 2024 v Brne sa vaša spoločnosť nezúčastnila. Aké boli dôvody tohto rozhodnutia?

J. Otevřelová: Veľtrh Amper sme navštevovali pravidelne veľa rokov. Pocovidové obdobie však prinieslo zmeny, ktoré vnímame veľmi citlivo. Klesajúci počet návštevníkov a tiež znižujúci sa počet kvalitných vystavovateľov ovplyvňujú úroveň a formu veľtrhu. Dnes už vidíme veľtrh ako pomerne veľký luxus, kde sa stretneme s pár vernými zákazníkmi, ale tie nové sa snažíme hľadať inde.

P. Boček: Vysoké náklady, to, že tam neboli tí „veľkí“ z automatizácie, ktorí pritiahnu návštevníkov a tiež náš plán urobiť vlastnú oslavu 33. výročia našej firmy.

Aká forma komunikácie so zákazníkmi sa vám v poslednom období osvedčila?

J. Otevřelová: Osvedčilo sa nám organizovanie menších lokálnych akcií v testbedoch alebo vývojových centrách, kde môžeme zákazníkom naživo ukázať možnosti našich riešení. Na týchto akciách sa zúčastňujú ľudia, ktorí majú naozaj záujem o inovačné riešenia a je tu väčší priestor na vzájomnú diskusiu. Realizujeme aj rôzne online cesty marketingu, kde sa snažíme nadväzovať cielené kontakty s novými potenciálnymi zákazníkmi.

P. Boček: Práve spomínaná oslava 33. výročia našej firmy vo Vida! science centre v Brne, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti výstaviska.

31. ročník medzinárodného veľtrhu AMPER 2024 sa uskutoční 18. – 20. 3. 2025 na Výstavisku v Brne.

Atmosféru tohtoročného veľtrhu AMPER si môžete pozrieť v krátkom videu AMPER 2024.

Literatúra

[1] Záverečná správa AMPER 2024. TERINVEST, spol. s r. o. [online]. Publikované 12. 4. 2024. 

Anton Gérer