Na čistej výstavnej ploche 13 000 m2 sa prezentovalo 580 ­vystavovateľov z 24 krajín sveta. Celkový počet návštevníkov, ktorí na veľtrh zavítali, dosiahol 42 300. Už tradične boli v rámci súťaže ZLATÝ AMPER ocenené najlepšie exponáty, ktoré po dôkladnom odbornom zhodnotení vybrala 11-členná porota zložená zo zástupcov odborných škôl a inštitúcií – ČVUT Praha, VÚT Brno, EZÚ Praha, SAV AV Bratislava a EIA – Českomoravskej elektrotechnickej asociácie. Exponáty boli posudzované s ohľadom na využitie, efektivitu, inovácie a celkový prínos nielen pre ČR, ale aj pre zahraničie.

Ocenené exponáty

Najprínosnejšie exponáty veľtrhu AMPER 2011 sa stali a prestížne ocenenie ZLATÝ AMPER získali tieto exponáty:

Stanica na rýchle nabíjanie akumulátorov elektromobilov (Obr. 1)

Stanica na rýchle jednosmerné nabíjanie od ABB umožňuje rýchle dobíjanie elektrických vozidiel. V závislosti od typu akumulátorov a vozidla je ľahko dosiahnuteľný nabíjací rozsah väčší ako 100 km za menej ako 10 min. Rad rýchlonabíjačiek ABB bude podporovať veľmi rýchle nabíjanie aj pri ťažkých vozidlách. Kompatibilita je zaručená pomocou štandardu CHAdeMO na rýchle jednosmerné nabíjanie – tak bude možné nabíjať všetky kompatibilné vozidlá s hodnotami danými pre jednotlivé vozidlá podľa vlastnosti ich akumulátorov. Výrobca: ABB, vystavovateľ: ABB, s. r. o.

Meničová zostava INVERT – striedavé pohony pre ťažobné stroje so striedavými synchrónnymi motormi  (Obr. 2)

Navrhnuté riešenie pohonov ťažobných strojov s využitím synchrónnych pohonov predstavuje novú generáciu pohonov s výrazne zlepšenými funkčnými a prevádzkovými vlastnosťami a s lepšou ekonomikou prevádzky. Možno očakávať, že hmotnosť motora bude o cca 20 % menšia ako hmotnosť rovnako výkonného jednosmerného motora. Synchrónny motor navyše nemá kolektor, čo radikálne (cca o 60 – 80 %) znižuje náklady na povinnú údržbu motora a súčasne zaisťuje vyššiu spoľahlivosť jeho prevádzky. Výrobca a vystavovateľ: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.

 RF Touch – bezdrôtová dotyková ovládacia jednotka (Obr. 3)

Ovládacia dotyková jednotka bezdrôtového systému RF Control umožňuje inteligentné riadenie RF jednotiek z jedného miesta a umožňuje zobrazovať celkový prehľad (vizualizáciu) aktuálneho stavu jednotiek (spotrebičov/zariadení). Vysiela príkazy teplotným, spínacím, stmievacím a žalúziovým akčným členom, prijíma informácie od vysielačov, akčných členov, detektorov a snímačov teploty a spracúva programy pre kúrenie a reguláciu. Výrobca a vystavovateľ: ELKO EP, s. r. o.

Proline Promass E200 – hmotnostný prietokomer na princípe Coriolisovej sily, napájaný slučkou 4 – 20 mA (Obr. 4)

Endress + Hauser vyvinul na svete prvý kompaktný hmotnostný prietokomer na princípe merania Coriolisovej sily, kompatibilný s priemyselnou dvojvodičovou technológiou 4 – 20 mA na meranie hmotnostného prietoku a hustoty. Výhody:

  • vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť pri spojitom riadení procesov,
  • jednoduchá náhrada mechanických prietokomerov,
  • úspora nákladov vďaka nízkym nárokom na káble a čas inštalácie,
  • overená odolnosť snímačov Promass kombinovaná so spoľahlivou dvojvodičovou technológiou,
  • kompatibilita s priemyselnými normami, ako NAMUR, HART či SIL.

Výrobca: Endress + Hauser, ­vystavovateľ: Endress + Hauser Czech, s. r. o.

Panel POKA YO

Zariadenie POKA YOKE umožňuje detekciu a okamžitú nápravu chýb. Je súčasťou kontrolného systému chyby ľudského faktora pri práci, napr. pri montážnych linkách. Tento systém zohľadňuje inteligenciu pracovníka a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu výroby. Výrobca: Hans Turck GmbH & Co. KG, vystavovateľ: TURCK, s. r. o.

Čestné uznanie odbornej komisie

Bezdrôtový detekčný systém PerimetrLocator (Obr. 5)

PermiterLocator je bezdrôtový detekčný systém, ktorý umožňuje jednoduchú a pritom prepracovanú integráciu detekcie, vizuálnej verifikácie a kontroly pochôdzky fyzickej ochrany. Je to detekčný systém umožňujúci stráženie obvodového oplotenia ­pomocou špeciálnych akceleračných RFID značiek typu FLA, pripevnených na pletivo alebo na vstupné brány. Tento systém umožňuje realizovať aj predmetovú ochranu, t. j. stráženie materiálu, vozidiel či iných dôležitých predmetov v rámci objektu. Systém PermietrLocator je vďaka špeciálne riešeným ochranám vhodný aj pre fotovoltické elektrárne. Výrobca: Honeywell, Inc., ­vystavovateľ: ADI Global Distribution.

Nevýbušné banícke svietidlo MINEX I typ 591 39 01 (Obr. 6)

Toto svietidlo je určené na osvetlenie baníckych a priemyselných priestorov (vnútorných, pod prístreškom aj vonkajších). Skladá sa z telesa, zo základovej dosky a z prírub s ochranným skleneným krytom. Výrobca a vystavovateľ: ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.

GENESIS64 v10.5 (Obr. 7)

GENESIS64, softvér pre priemyselnú automatizáciu, optimalizovaný pre 64-bitové operačné systémy, umožňuje operátorom získavať detailný prehľad o dianí vo výrobe. Podporuje 3D vizualizáciu, nový, objektovo orientovaný štandard OPC UA a integráciu geografického informačného systému Microsoft Bing maps. Základnými modulmi sú: Workbench (umožňuje centralizovať konfiguráciu všetkých modulov GENESIS64), GraphWorXTM64 (platforma pre vizualizáciu), TrendWorXTM64 (umožňuje zber, ukladanie a zobrazovanie údajov), AlarmWorXTM64 (alarmový server a logger), EarthWorXTM64 (geografický systém na báze SCADA technológie) a Hyper Historian (veľmi výkonná historizačná aplikácia, ktorá umožňuje ukladať až 100 000 hodnôt za sekundu). Výrobca a vystavovateľ: ICONICS EUROPE B. V. – o. z.

SINAMICS G 150 Clean Power (Obr. 8)

Predstavuje unikátne riešenie na minimalizáciu napäťového skreslenia napájacej siete pri striedavých regulačných pohonoch. Medzi nesporné prednosti tohto riešenia patria:

  • vysoká spoľahlivosť založená na odolnom 6-impulznom usmerňovači v spojení s filtrom bez akýchkoľvek aktívnych prvkov; v porovnaní s usmerňovačmi, ktoré využívajú aktívne filtre, je prevádzková spoľahlivosť (MTBF) až o 75 % vyššia; 
  • úspora energie – vysoká účinnosť – v porovnaní s aktívnymi usmerňovačmi až o 50 % nižšie straty, 
  • kompaktná konštrukcia – úspora miesta, filter integrovaný v meniči;
  • spoločný hlavný vypínač a výkonový stýkač, ktorý v prípade neočakávaného stavu bezpečne odpojí filter aj menič od zdroja elektrickej energie; odpadá tak dodatočné istenie na vstupe meniča.

Výrobca: Siemens AG, vystavovateľ: Siemens, s. r. o.

Rotoblok VCB (Obr. 9)

Rozvádzač vysokého napätia typu Rotoblok VCB je určený na rozvod elektrickej energie trojfázového striedavého prúdu s frekvenciou 50 kHz pri menovitom napätí 25 kV. Malé rozmery rozvádzača bolo možné dosiahnuť vďaka použitiu trojfunkčného spínača ako náhrady za tri doteraz používané prístroje: vypínač, odpojovač a uzemňovač. Na zhášanie elektrického oblúka sa používa vákuová komora. Systém mechanickej blokády znemožňuje chybnú manipuláciu a otvorenie dverí poľa rozvádzača pred vypnutím napätia a zapnutím uzemňovača. Výrobca a vystavovateľ: ZPUE S. A.

Okrem toho sme si pri našej redakčnej návšteve veľtrhu prezreli aj ďalšie zaujímavé exponáty, ako napr.:

Inteligentné UPS pre priemyselné aplikácie (Obr. 10)

Pri predchádzajúcom riešení UPS sa vyrovnávací čas nastavoval ručne. V tomto prípade však nepoznáme skutočný výkon batérie. Záložný zdroj QUINT UPS-IQ udáva všetky stavy relevantných batérií, ako je napätie či teplota. Zabezpečuje tak spoľahlivosť UPS v akomkoľvek čase, pričom prihliada na využitie batérií. UPS-IQ pozná stav nabitia pripojenej batérie a vypočíta zostávajúci vyrovnávací čas, čím predchádza prerušeniu dodávky energie a predčasnému vypnutiu priemyselných PC.

Zdroje s výstupným prúdom 5, 10, 20 a 40 A sú dostupné pre aplikácie s napájaním 24 V. QUINT UPS-IQ s výstupným výkonom 500 VA je určený pre AC aplikácie od 85 do 264 VAC. Moduly možno kombinovať so zariadením na ukladanie energie, využívajúce VRLA technológiu s 1:3 až 38 Ah, ako aj pre vyššie teploty okolia s výkonnými Lion batériami. Vyrovnávací čas pri záťažovom prúde 5 A je 8 hodín a pri záťažovom prúde 40 A je to 30 minút. Výrobca: Phonex Contact. Vystavovateľ: Phoenix Contract, spol. s r. o.

PLC OMC 8000 (Obr. 11)

Ako každý rok, aj na tohtoročnej výstave AMPER predstavila česká firma ORBIT MERRET, s. r. o., rozšírenie svojho sortimentu výrobkov (panelové meracie prístroje a prevodníky) o modelový rad OMC 8000. Ide o PLC určené na riadenie procesov bez merania, ale aj s meraním procesných veličín. To je zároveň hlavný prínos tejto novinky: v čase, keď je čoraz naliehavejšie rozširovanie logických automatov o meracie funkcie, ponúkajú sa zákazníkovi kvalitné meracie prístroje doplnené o funkcie logického riadenia.

Tejto myšlienke je podriadená celá koncepcia nového PLC, ktoré už v hlavnom module obsahuje okrem troch binárnych vstupov aj šesť izolovaných vstupov umožňujúcich pripojenie impulzných (príp. dátových) aj analógových vstupov (U, I, RTD). Fakt, že k hlavnému modulu možno pripojiť až 31 rozširujúcich modulov s digitálnymi aj analógovými V/V, robí z tohto PLC silný nástroj pre automatizérov. Výrobca a vystavovateľ: ORBIT MERRET, s. r. o.

Spracované podľa zdrojov Terinvest, spol. s r. o., Phoenix Contact, spol. s r. o., a Orbit Merret, s. r. o.