Po minuloročnom vydarenom prvom ročníku ATS Knowledge Day sa organizátor – spoločnosť ATS aplikované technické systémy, s. r. o. – rozhodla usporiadať aj druhý ročník tohto odborného podujatia.

Medzi hlavné témy, o ktorých by sa na seminári malo diskutovať, patria:

  • riadenie kvality prostredníctvom výrobného informačného ­systému MES,
  • nedeštruktívne meranie malých otvorov,
  • bezkontaktné zobrazovacie systémy a ich prínos vo výrobe,
  • najnovšie trendy v priemyselnej a prevádzkovej automatizácii,
  • zachovanie udržateľnosti prostredníctvom výrobných informačných systémov (MES),
  • ukážky sledovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) u popredných svetových výrobcov pri použití MES systémov.

V roku 2011 sa na tejto akcii zúčastnilo 78 zástupcov významných výrobných spoločností z celej Českej republiky, napr. ArcelorMittal, Hyundai, Pivovar Zubr, Shimano, Walmark či Škoda auto. Z hľadiska pracovných pozícií boli prítomní najmä riaditelia podnikov, ­technickí a výrobní riaditelia, riaditelia kvality a metrológie a vedúci pracovníci údržby výrobných zariadení, inžinieringu, výskumu a ­vývoja. Medzi prednášajúcimi bol aj Mike James, súčasný predseda MESA Europe pre región EMEA.

Spoločnosť MESA okrem iných aktivít ­navrhuje štandardy pre riešenia v oblasti výrobných systémov. ATS Knowledge Day sa bude konať 3. septembra 2012 v Technickom múzeu Tatra v Kopřivnici. Bližšie informácie a prihlášku na podujatie možno nájsť na stránke www.ats-global.com  alebo ­ www.ats-academy.com.  Okrem organizátora sa na tejto akcii podieľajú aj ďalšie významné spoločnosti, ako Siemens, Eines, Preactor a ďalší.

Mediálnymi partnermi podujatia sú ATP Journal (SR) a AUTOMA (ČR).

www.ats-global.com/cz