Kým pred dvoma rokmi sa robotika sústredila do dvoch hál, tentoraz mala dominantnú úlohu takmer pri každom type automatizačnej techniky. Jednotliví vystavovatelia pochopili, že návštevníkov treba zaujať, preto svoje produkty umiestnili viac-menej do pútavých pohyblivých exponátov. A na to sa najviac hodia práve robotické systémy. Nebola teda núdza o známe robotické systémy, na ktorých boli nasadené rôzne technológie ponúkané vystavovateľmi. Technický pokrok v oblasti automatizácie sa nedá zastaviť rovnako ako rozpínanie výstavy Automatica. Tento rok sa so svojimi novinkami prišlo pochváliť okolo 700 vystavovateľov z 20 krajín na ploche 40 000 m2. Paralelne s výstavou Automatica prebiehal aj veľtrh Maintain a Intersolar Europe.

Čo sa týka zastúpených odvetví, na veľtrhu prevládali predovšetkým automobilový a elektrotechnický priemysel. Z iných odvetví sa objavil gumárenský, papierenský, potravinársky a metalurgický priemysel. Už z tohto je zrejmé, že automatizácia zasahuje naozaj do každodenného života a tento trend bol opäť potvrdený aj na Automatice.

Prvýkrát v histórii tejto výstavy intenzívne rezonovala téma servisnej robotiky, predovšetkým tej profesionálnej. Tým sa potvrdil obrovský boom tohto sektora, ktorému aj IFR (Medzinárodná robotická federácia) do roku 2015 predpovedá až šesťnásobný nárast. Na Automatice bola servisnej robotike venovaná predovšetkým hala A4, kde vystavovatelia prezentovali najhorúcejšie novinky z oblasti servisných robotov, komponentov pre servisnú robotiku, aplikácie a najnovšie vedecké výsledky. Všetko bolo, samozrejme, bolo zamerané formou business-to-business.

Zo zaujímavých snímačov, ktoré boli na výstave predvedené, treba spomenúť snímač Kinect nachádzajúci uplatnenie nielen v hernom priemysle, ale začína sa vo veľkej miere presadzovať aj v robotike. Spoločnosť Bär Automation predstavila FiFi, gestami ovládaný robot (obr. 1) určený pre vnútornú logistiku (zdroj: http://baer-automation.de/en/news).

Z iných snímačov uplatňujúcich sa vo výrobe a robotike bol predstavený celý rad kamier vyznačujúcich sa rôznymi parametrami. Najzaujímavejšou z nášho pohľadu bola kamera od iniLabs (spinup TU Mníchov) schopná robiť snímky každých 15 mikrosekúnd. Takáto rýchlosť umožňuje celý rad aplikácií vyžadujúcich vysokú presnosť alebo rýchlosť, napr. využitie optického toku na určenie polohy robota v priestore. 

Zo servisných robotov nás zaujal Robo 40 od firmy Cleanfix (obr. 2), ktorý dokáže vyčistiť 1 200 metrov štvorcových bez akéhokoľvek zásahu človeka. Je vybavený ôsmimi ultrazvukovými senzormi a tromi diaľkovými snímačmi, čo mu umožňuje bezpečne sa vyhýbať prekážkam. Pri svojej činnosti využíva tri módy: čistenie chodby, náhodný priestor a čistenie haly (zdroj: http://www.cleanfix.com/en/produkte/Scrubber+Dryers-3/ROBO+40s-364.php).

Spoločnosť Adept sa prezentovala robotom Lynx s rôznymi použiteľnými nadstavbami (obr. 3). Tento robot sa dokáže navigovať pomedzi prekážky či prepletať sa pomedzi chodiacich ľudí, ako si mohli aj návštevníci vyskúšať na vlastnej koži. Váži 60 kilogramov a rovnakú hmotnosť dokáže aj uniesť. Pri 3,5-hodinovom nabíjaní môže brázdiť sklady až 13 hodín. Maximálna rýchlosť nenaloženého robota je 6,5 km/h. Odlišný od iných podobných robotov je tým, že môže byť ovládaný audio povelmi (zdroj: http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/adept-introduces-lynx-autonomous-mobile-platform).

LogiMover, produkt firmy Eisenmann (obr. 4), sa predstavil návštevníkom dômyselným dizajnérskym konceptom. Tento autonómny paletový podvozok sa skladá z dvoch paralelných častí, ktoré však nie sú fyzicky spojené. Obe sa pohybujú po čiarach vyznačených na podlahe. Elegantným spôsobom zaparkujú pod paletu, zodvihnú ju a prenesú na miesto určenia. Šetria tak priestor a majú vysokú manévrovateľnosť (zdroj: http://www.eisenmann.com/en/products-and-services/conveyor-systems/logimover/product.html).

Spoločnosť Seiko Epson predviedla dvojramenného robota, ktorý by sa mal na trh dostať v roku 2016 (obr. 5). Tento robot je schopný pohybu medzi jednotlivými pracoviskami vo výrobe. Keďže sa pohybuje pomocou všesmerových kolies, jeho nasadenie je možné len na takmer ideálne rovnej podlahe. Jeho navádzací systém je schopný nielen lokalizovať sa, ale aj uchopovať rôzne súčiastky v trojrozmernom priestore a premiestňovať ich (zdroj: http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/seiko-epson-shows-off-dual-arm-robot, http://fareastgizmos.com/robotic/epson-develops-prototype-autonomous-dual-arm-robot-that-can-see-sense-and-think.php).

Netradičnými „hadími“ robotmi sa predstavila spoločnosť OC Robotics. Sú navrhnuté do nebezpečného úzkeho prostredia na manipuláciu s objektmi či vizuálnu inšpekciu (obr. 6). Vďaka takémuto mnohokĺbovému vyhotoveniu robot akoby lietal v priestore pri navigácii operátorom pomedzi prekážky (zdroj: http://www.ocrobotics.com/technology--innovation/).

Firma Servus nainštalovala vo svojom stánku veľký koľajový systém, po ktorom sa pohyboval inteligentný autonómny robot s nosnosťou až do 35 kilogramov (obr. 7). Tento logistický systém je veľmi flexibilný a používateľ si ho dokáže veľmi rýchlo prispôsobovať pri prípadnej zmene výroby. Tiež možno na ich vozíky umiestňovať napríklad robotické rameno (zdroj: http://www.servus.info/en/servus-system ).

Z predstavených exponátov vidieť trend nasadenia mobilných manipulátorov nielen do výroby, ale aj do iných odvetví, ako sú napríklad laboratóriá. Na výstave bolo prezentovaných mnoho aj mobilných manipulátorov do laboratórneho prostredia, ktoré sa vyznačovali extrémnou čistotou mechanického vyhotovenia. Trend nasadenia mobilných manipulátorov do rôznych odvetví je signalizovaný zvýšenou snahou výrobcov lepšie využiť neproduktívny čas štandardných statických manipulátorov. Mobilita takéhoto manipulátora umožní robotu vykonávať rôzne úlohy na viacerých miestach, čím sa zvyšuje efektivita a rentabilnosť takéhoto manipulátora. 

Spoločnosť Kuka na výstave predviedla, že mobilný manipulátor môže mať aj extrémne rozmery. Na svoje exhibičné miesto umiestnila veľkú maketu dopravného lietadla, okolo ktorej obiehal mobilný manipulátor (obr. 8). Podvozok OmniMove je postavený na ôsmich všesmerových kolesách, ktoré umožňujú manipulátoru KR Quantec umiestnenému na ňom dostať sa takmer všade. Táto zostava prezentovala automatizované čistenie trupov lietadiel, pričom lokalizáciu mobilného manipulátora v priestore zabezpečovali laserové skenery umiestnené na podvozku, ale aj staticky v pracovnom priestore robota. Univerzálnosť, presnosť, stabilita a nosnosť tohto systému bola prezentovaná aj prenášaním blokov kociek, ktoré manipulátor naložil do nákladného priestoru podvozku a preniesol na iné miesto na simulovanej letiskovej ploche (zdroj: http://robohub.org/there-are-mobile-robots-and-then-theres-kukas-mobile-robot/, http://www.kuka-omnimove.com/NR/rdonlyres/3A319DBC-3A36-4B10-8017-E5AAF8C6EAE7/0/0191_59_KoM...).

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Foto: autori

doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Ing. Andrej Babinec, PhD.
Ing. Ľuboš Chovanec

Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav robotiky a kybernetiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
E-mail: frantisek.duchon@stuba.sk