Automatica 2018 – nárast vo všetkých smeroch

Veľtrh automatica, ktorý sa koná v dňoch 19. – 22. júna v Mníchove, získa vďaka projektu IT2Industry novú integrovanú oblasť. Zameria sa na interakciu medzi automatizáciou a informačnými technológiami, ktoré sú základným prvkom digitálnej automatizácie a robotiky. IT2Industry poskytuje poradenstvo firmám o najnovších trendoch digitalizácie v priemysle, sľubných stratégiách a kľúčových technológiách v rámci internetu.
Automatica 2018 – nárast vo všetkých smeroch

V priemysle bude v budúcnosti hrať hlavnú úlohu tzv. priemyselný internet vecí (koncepcia Priemysel 4.0). Vysoko zložité, automatizované výrobné stroje a roboty budú vzájomne prepojené. Výsledkom tak budú flexibilné výrobné systémy nezávislé od výroby, ktoré nielen že budú vyrábať automaticky, ale ktoré sa tiež budú riadiť a do značnej miery obsluhovať samy. V nedávnej štúdii poradenská firma PwC odhadla, že nemecký priemysel bude v nasledujúcich piatich rokoch investovať v priemere 3,3 % svojich ročných tržieb do priemyselných riešení 4.0. To zodpovedá takmer 50 % plánovaných investícií do nových zariadení a ročným investíciám vo výške viac ako 40 mld. eur vo vzťahu k celkovému nemeckému priemyslu. V oblasti priemyselných aplikácií 4.0 treba investovať do tzv. platforiem internetu vecí (IoT), ktoré podporujú stroje s internetom, zabezpečujú, analyzujú, riadia a poskytujú potrebné rozhrania na prístup k aplikáciám a ďalším systémom.

Grafické zobrazenia, umelá inteligencia a senzory sú hnacou silou vývoja vzájomnej interakcie človeka a robota. Novú generáciu servisných robotov možno bezpečne a ľahko naprogramovať a následne intuitívne prevádzkovať. Na veľtrhu sa budú z tejto oblasti prezentovať najnovšie produkty a systémy: od flexibilných, spolupracujúcich robotov až po inteligentné skladové systémy a humanoidné roboty. Ľudský faktor však stále zostáva v popredí. Robot súčasne podporuje a zabezpečuje úspory nákladov.

Na veľtrhu automatica sa prvýkrát uskutoční kongres AUTOMOBILE PRODUCTION v spolupráci so spoločnosťou AUTOMOBILE PRODUCTION. S podtitulom Na ceste k autonómnej výrobe sa kongres zameria na dosah digitalizácie a umelej inteligencie v oblasti výroby automobilov.

Celý návštevnícky servis, zabezpečenie výhodných vstupeniek, ubytovanie a možnosť zúčastniť sa na organizovanej skupinovej ceste na veľtrh či zabezpečenie cesty na kľúč pre firmy získate na:

www.expocs.cz