Fórum Bezpečnosti v automatizácii

Viac ako 300 špecialistov z celého sveta sa zúčastnilo fóra o bezpečnosti v automatizácii a ochrane pri práci, ktoré bolo predvojom Automation Fair 2011. Medzi hlavných prednášajúcich patrili zástupcovia spoločností PepsiCo, General Motors, L‘Oreal a Rockwell Automation. Tommy Short zo spoločnosti L‘Oreal vo svojej prednáške zdôraznil, že je potrebné odstúpiť od riadenia bezpečnosti manažmentom a riešiť bezpečnosť prostredníctvom individuálnych hodnôt a skupinovým prístupom - potom sa počet nehôd významne zníži.

Spoločnosť PepsiCo implementovala globálnu bezpečnosť do viac nech 800 rozličných výrobných prevádzok po celom svete. Craig Torrance sa na tému bezpečnosť vyjadril takto „Bezpečnosť nemá byť len prioritou. Má mať svoju cenu. Nemala by súťažiť s inými potrebami. Bezpečnosť je súčasťou všetkého, čo robíme.“ Fórum uzatváral Mike Douglas z General Motors. Z radov divákov dostal otázku, čo by malo byť kľúčom k implementácii globálnej bezpečnosti. „Hocičo robíte, robte to s rešpektom“, odpovedal Douglas a vzápätí dodal, „ak ľudia cítia, že rešpektujete ich lokálne potreby, veci sa pohnú správnym smerom.“

Perspektívy a trendy vo výrobe

Ako každý rok, aj teraz sa novinári zo všetkých kútov našej planéty tešili na „Manufacturing Perspectives“. Prednášajúci predstavili svoje názory na trendy v automatizácii procesov a na vplyv výpočtovej techniky na priemysel. Horúcimi témami však bola pracovná sila, vplyv automatizácie na zamestnanosť a obnovenie výroby v USA. Azda najzaujímavejším bol stret dvoch rozdielnych názorov. Think-tank automatizácie Rob Atkinson, riaditeľ združenia Information Technology a Innovation Foundation (ITIF, www.itif.org) povedal, že výrobný priemysel je hnacou silou hospodárskej prosperity USA.

Zachráni však výroba americký pracovný trh „Nie,“ kontroval Bill Strauss, hlavný ekonóm a ekonomický poradca pre Federálnu rezervnú banku v Chicagu (FED Chicago). Americká výroba sa dostala iba na polovicu svojej produkcie z roku 2007 a stále sa nachádza v hospodárskej recesii. Výrobcovia by radi zamestnali omnoho viac inžinierov a technikov, ale na trhu nie je dostatok vhodných kandidátov. Podľa posledných štatistík ostane asi 600 000 voľných pracovných miest zo sektora STEM (veda, technológie, strojárstvo a matematika) kvôli tomu, že výrobné spoločnosti nedokážu nájsť kvalifikovaných ľudí.

Práve rozvoja budúcej pracovnej sily sa týkala druhá panelová diskusia. Tom Duesterberg, výkonný riaditeľ Manufacturing and Society na Aspen Istitute povedal, „Kultúrnou výzvou nie je len ­nábor študentov, ale príprava vzdelania.“ Podľa jeho slov je ukážkovým príkladom Nemecko, kde sa študenti dostávajú do kontaktu s praktickými skúsenosťami v spoločnostiach už počas štúdia. V Japonsku zase technické školy úzko spolupracujú s priemyselným sektorom a študenti tak získavajú priamy kontakt s praxou.

„Existuje veľa ­dôvodov prečo nemôžeme len tak prijať nemecký alebo iný zahraničný model“, dodáva na záver Duesterberg, „musíme však na ­národnej úrovni pochopiť, že priemyselný sektor je dôležitou súčasťou našej ekonomiky. „ Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Rockwell Automation, Keith Nosbuch sa vo svojej prednáške venoval trendom do budúcnosti. Vo svojej prezentácii konštatoval, že sa nachádzame v období, prvýkrát za 200 rokov, kedy rozvojové trhy vyrábajú viac ako rozvinuté trhy. Aj preto musia rozvinuté ekonomiky výrazne zvýšiť produktivitu, aby podporili ekonomický rast.

Veľtrh

Samotného veľtrhu Automation Fair 2011 sa zúčastnilo viac ako 12000 odborníkov z oblasti automatizácie, právom mu patrí titul najväčší „súkromný“ veľtrh automatizácie. Jubilejný dvadsiaty ročník sa niesol vo vysoko profesionálnom duchu. Súbežne s výstavou sa konali priemyselné fóra, kde si mohli návštevníci vypočuť názory spoločností z rôznych oblastí priemyslu. Prednášajúci predstavili osvedčené postupy ako je optimalizácia výroby v potravinárskom priemysle, kybernetická bezpečnosť vo vodnom hospodárstve alebo znižovanie emisií uhlíka pomocou energetických úspor. Premiéru na Automation Fair mala nová verzia softvérového nástroja FactoryTalk VantagePoint.

Verzia 4.0 teraz obsahuje vylepšené nástroje na konfiguráciu, pripojenie a reportovanie, čím sa značne znižuje čas, zložitosť a náklady na tvorbu reportov a vizualizácie pre výrobné operácie. Novinkou je prirodzená integrácia do Microsoft SharePoint 2010 a vylepšená pripojiteľnosť ku ďalším produktom Rockwell Automation. „Automation Fair bol vždy jedinečný poskytuje veľké možnosti vzdelávania a výstavnú plochu, kde máte pocit, že ste súčasťou najväčšej automatizácie na našej planéte,“ povedal Keith Nosbuch. „Spolu s našimi partnermi pomáhame zákazníkom získať nový ­pohľad na riešenia ich výroby a automatizácie.“