Návštevníci mali možnosť doslova ohmatať portfólio produktov Rockwell Automation, keďže okrem výstavnej plochy sa na Automation University nachádzali aj laboratória a prednáškové miestnosti. V priebehu dvoch dní si mohli návštevníci vybrať z 50 prednášok v piatich rôznych prednáškových miestnostiach. Na výstavnej ploche sa nachádzali aj stánky partnerov Rockwell Automation. Platinovým partnerom Automation University v Brne bol Molex, zlatými partnermi zase Prosoft a ControlTech.

Peter Rožek, country manažér Rockwell Automation, povedal: „Automation University bola najočakávanejšia udalosť roka pre našich zákazníkov a obchodných partnerov… a naše očakávania sa naplnili. Boli sme veľmi radi, že sme pritiahli toľko zákazníkov z rôznych európskych krajín a z Českej republiky a že sme im dali šancu zažiť naplno podujatie Automation University.


S tohtoročným ročníkom sme veľmi spokojní

Kto by podal presnejšie informácie o Automation University ak nie hlavná organizátorka podujatia, pani Kateřina Slánská, MarCom manažérka Rockwell Automation. Napriek pracovnej vyťaženosti si našla chvíľu na rozhovor.

Čo bolo hlavnou témou tohoročného Automation University v Brne?

Hlavnou témou Automation University Special tohto roku v Brne bolo určite iTRACK – jedná sa o zariadenie pre lineárny pohyb s vysokou dynamikou a rýchlosťou. Je založené na princípe lineárneho motoru, kde permanentné magnety vykonávajú lineárny pohyb a aktívna budená časť je fixná. V ďalšej sme, ako v predchádzajúcich rokoch, ukázali riešenia pre Safety, Process a Integrovanú Architektúru.

Podľa mojich posledných informácií prvý deň prišlo na AU v Brne viac než 200 ľudí z 15tich krajín Európy. Máte presné čísla?

Tohtoročného Automation University Special sa zúčastnilo 230 zákazníkov z 15 zemí Európy, 39 účastníkov od vystavovateľov a 34 zamestnancov Rockwell Automation. V rámci programu Automation University Special mala výstavná plocha cca 800 m2, na ktorej vystavovalo cca 7 partnerov, 3 mediálni partneri a VUT v Brne, ktorá predstavila unikátny model pneumatického lisu založeného na riešení Rockwell Automation vrátane integrovaného Safety riešenia. V priebehu dvoch dní sa uskutočnilo 50 prednášok v prezentačnej miestnosti a zákazníci si mohli otestovať riešenia v 3 HandOn miestnostiach a 1 Demo miestnosti.

Na Automation University malo svoje zastúpenie aj Slovensko. Mohli by ste prezradiť, koľko zákazníkov prišlo zo Slovenska?

Na akciu dorazilo 40 účastníkov zo Slovenska.

Ako ste spokojná s celkovou účasťou a priebehom Automation University?

S tohoročnými ročníkom AU Special sme veľmi spokojní. Účasť bola, s ohľadom na predchádzajúce ročníky, nadpriemerná a myslím si, že sa nám skutočne podarilo prilákať a zaujať našich súčasných aj nových zákazníkov či už pripraveným programom alebo účasťou partnerov. Účastníci mali možnosť vidieť produktové panely a riešenia, porozprávať sa o svojich problémoch so špecialistami z oboru a následne si aj niektoré riešenia prakticky vyskúšať.

Čo bolo podľa Vás tohtoročným ťahákom Automation University?

Hlavnou témou Automation University, čo sa týka B2B, bolo podľa môjho názoru určite veľakrát diskutovaná a stále aktuálna téma „Connected Enterprise“.


iTrack – flexiblné riešenie s vysokou priepustnosťou

Ústrednou témou Automation University Brno 2015 bola Connected Enterprise a ústredným produktom nachádzajúcim sa v strede haly bol systém iTrack. Podľa slov Hayoa Koppelmansa, konzultanta pohybových riešení pre iTrack v Európe, „je iTrack inovatívny koncept systému lineárneho pohybu. Tradičné lineárne systémy dosahujú rýchlosť 1,0 až 1,5 m/s. iTrack dokáže pracovať s rýchlosťou 5,0 m/s.“ Každý pohybový člen tohto systému môže byť naprogramovaný samostatne.

Pri zmene spracovaného produktu nie je potrebné meniť mechanickú konštrukciu, iba zopár riadkov programu. „Napríklad pri spracovaní škatule programovo nastavíte vzdialenosť medzi pohybovými členmi a pri zmene veľkosti tvaru alebo dizajnu stačí zmeniť program.“ Podľa slov H.Koppelmansa iTrack používa priamy pohon a systém lineárneho pohybu, čiže neobsahuje prevodovku a trenie je takmer minimálne. Výhodou systému je aj veľké zrýchlenie a vysoká rýchlosť, pričom odpadá použitie zásobníka ako u klasických pohybových systémov.

„Pred nedávnom sme riešili horizontálny baliaci stroj, ktorý otvorí plastové vrecko, naplní ho a hermeticky uzatvorí. Po implementácii iTrack sa výkon zvýšil o 400%,“ dodáva H.Koppelmans. iTrack tvorí srdce celého stroja a pri modernizácii je potrebné prehodnotiť existujúce pohybové riešenie a čo chce zákazník od nového systému získať. Výrobcovia strojov ocenia štandardizáciu a koncoví užívatelia zase vyššiu flexibilitu a vyšší výkon. Prepojenie iTrack do podnikového systému prináša ďalšie možnosti.

„Po pripojení ku ControlLogix® môžeme získať všetky údaje smerujúce zo stroja do systému a naopak. V jednom aktuálnom projekte očakáva koncový zákazník objednávky od jednotlivcov cez internet. Ku objednávke sa pridá obrázok a tieto informácie posiela priamo do stroja. Stroj vyberie správny produkt, digitálne ho vytlačí, zabalí do obálky a pošle priamo zákazníkovi. Celý proces je automatizovaný cez internet. Jedná sa o ukážkový projekt Connected Enterprise“, uzatvára H.Koppelmans.


Po podujatí nám o Connected Enterprise odpovedal na zopár otázok aj Tomáš Babka, Field Business Leader A&S z Rockwell Automation. Dotkli sme sa požiadaviek na implementáciu CE, rozprávali sme sa aj o súčasnom stave a plánoch do budúcnosti.

Connected Enterprise je obsiahla stratégia

Rockwell Automation predstavil platformu Connected Enterprise asi pred dvoma rokmi. Ako sa za to obdobie vyvinula?

V súčasnej dobe Rockwell Automation ponúka komplexné riešenie pre automatizačné úlohy v súlade so stratégiou Connected Enterprise. Sme schopní poskytnúť taktiež prvky pre výstavbu ethernetovej infraštruktúry. Historicky tu bolo stále prítomné oddelenie sveta IT a výroby. Moderné technológie nám pomáhajú pripojiť inteligentné výrobné technológie ku zvyšku podniku. Základom sú stále múdrejšie prvky priemyselnej automatizácie, ktoré pri zachovaní súčasných vlastností disponujú tiež vlastnosťami zo sveta informačných technológií, tieto potom využívajú zabezpečenú infraštruktúru siete.

Horúcou témou v Európe je Industry 4.0. Ako zapadá CE do konceptu Industry 4.0?

Connected Enterprise je obsiahla stratégia, do ktorej Industry 4.0 kompletne zapadá.

Zaujíma zákazníkov téma Connected Enterprise alebo ich na ňu upozorňujete?

Obvykle sú zákazníci veľmi dobre informovaní ohľadom vlastností Connected Enterprise. K tomu faktu prispieva tiež pomerne značné povedomie verejnosti o internete vecí, ktorý taktiež veľmi dobre zapadá do stratégie CE.

Čo si musí zákazník pred implementáciou CE uvedomiť? Aké kroky musí zrealizovať?

Pred implementáciou je veľmi dôležité zabezpečiť zodpovedajúcu ethernetovú infraštruktúru. Taktiež je nutné si uvedomiť k akým rizikám môže dôjsť v prípade zle zabezpečenej siete. Je teda potrebné zamerať sa na prístup k zabezpečeniu siete ešte v štádiu návrhu sieťovej infraštruktúry.

Kedy môžeme o závode / prevádzke povedať, že skutočne využíva všetky vymoženosti CE?

Všeobecne je možné povedať, že pokiaľ boli pri návrhu architektúry vzaté do úvahy odporučenia Rockwell Automation, jedná sa o riešenie využívajúce Connected Enterprise. Naši odborníci sú pripravení vždy pomôcť s komplexným návrhom architektúry. Počínajúc inteligentnou inštrumentáciou, sieťovou infraštruktúrou, ďalej riadiacimi systémami a ERP systémami končiac.

Aké otázky na tému CE dostávate od zákazníkov?

Jedná sa hlavne o otázky týkajúce sa ethernetovej infraštruktúry a virtualizácie. Veľmi častá je aj otázka zabezpečenia sietí a používateľských práv. Skladba otázok tak nepriamo potvrdzuje trend konvergencie sveta IT a výroby.

Mohli by ste predstaviť nejaký projekt, o ktorom môžete povedať, že je excelentným príkladom implementácie CE?

Ide napríklad o projekt INCO realizovaný v roku 2013 – 2014.


Ďalší ročník Automation University Special v Brne je za nami. Návštevníci si odniesli nové poznatky, vyskúšali si väčšinu produktov v demolaboratóriách „na vlastnej koži“, a vymieňali si praktické skúsenosti a rady. Plné predvádzacie miestnosti, laboratória a stánky partnerov svedčili o ďalšom úspešnom ročníku.