Budúce trendy v priemyselných informačných systémoch

Svetová konferencia IFS 2018 (Industrial and Financial Systems World Conference 2018) sa po troch rokoch vrátila do Spojených štátov amerických, tentoraz do mesta Atlanta, hlavného mesta štátu Georgia. ATP Journal, jediný zástupca slovenských a českých odborných médií, bol pri tom. V nasledujúcom príspevku prinášame postrehy z tohto významného podujatia, na ktorom zazneli vízie, trendy aj skúsenosti popredných odborníkov a firiem z celého sveta.
Budúce trendy v priemyselných informačných systémoch

Výber USA bol zrejmý, nakoľko v tejto krajine má IFS najväčší obrat a najviac zákazníkov. Pre lepšiu predstavu portfólia, zákazníci spoločnosti IFS pochádzajú z rôznych odvetví priemyslu – od potravinárskeho cez ťažký výrobný priemysel až po letecké spoločnosti. Hlavnou témou trojdňovej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 1 400 odborníkov, bolo predstavenie produktu IFS Application 10. Medzi ďalšie ťaháky podujatia patrili nové produkty a služby ako IFS FSM 6 (Field Service Management), Aurena, Aurena bot a ďalšie. Aj keď mnoho z týchto produktov je súčasťou komplexného riešenia IFS Application 10, venovali sa týmto produktom aj špeciálne sekcie.

Začiatok konferencie patril zaujímavým citátom ľudí, ktorí sa stali priekopníkmi pokroku vo svojich oblastiach, ako Edison, Einstein, Ford alebo Amstrong, čím chceli organizátori podujatia poukázať, že s novou verziou IFS Application prišiel aj veľký pokrok.

O úvodný príhovor sa postaral Darren Roos, výkonný riaditeľ IFS, ktorý spolu s hlavnou moderátorkou podujatia Amy McWhirter predstavil firmu a očakávania ich zákazníkov, akými sú rýchla návratnosť investovaných peňazí alebo zaručenie funkčnosti produktu. D. Roos vyzdvihol aj veľký záujem svojej spoločnosti o jednotlivých zákazníkov, ktorí sú stredobodom ich záujmu (tzv. customer-centric prístup). Pochválil sa aj ročným obratom, ktorý minulý rok dosiahol 500 mil. USD, a počtom už vyše 10 000 zákazníkov. Pred predstavením nového produktu ešte poznamenal, že pri poslednej verzii ich čakali nové technologické výzvy, ktoré ich určite ešte aj čakať budú.

Riešenie postavené na internete vecí, umelej inteligencii aj cloude

IFS Application 10 predstavil Thomas Säld, viceprezident IFS pre výskum a vývoj. IFS Application 10 kladie dôraz na päť základných technológií riešenia: pripojenie k jadru, internet vecí (IoT), skúsenosti používateľa (User Experience – UX), umelá Inteligencia (UI) a cloud (obr. 1).

Tieto technológie bližšie opísal Dan Matthews, výkonný riaditeľ pre technológie, spolu s praktickými ukážkami, kde mu pomohli traja kolegovia. Architektúra riešenia IFS Application 10 (obr. 2) má vo svojom základe tzv. jadro. Toto jadro je založené na REST API, takže každá služba a každý ďalší prvok architektúry komunikuje s jadrom pomocou HTTP požiadaviek (request). Formát týchto požiadaviek a odpovedí (response) je otvorený, takže IFS sa nebráni vkladaním služieb tretích strán do informačného systému tvoreného IFS Application 10. Toto riešenie možno rozbehnúť na vlastných serveroch podniku alebo na cloude, poprípade riešenie rozdistribuovať medzi cloud a infraštruktúru podniku. IFS si nepostavila nové dátové centrá, ale uzatvorila zmluvu s Microsoftom. Ak sa zákazník rozhodne pre cloudové riešenie, potom bude IFS Application 10 bežať na Microsoft Azure.

Po hlavnej sekcii nasledovalo 12 paralelných sekcií s rôznymi prednáškami, takže bolo z čoho vyberať. Vybral som si prednášku „IFS Strategy and Directions“, ktorú moderovala Amy McWhirterovou a spovedala D. Matthewsa. Ten okrem iného uviedol, že stále existujú zákazníci, ktorí sa boja cloudových riešení z dôvodu bezpečnosti údajov. D. Matthews sa snažil ukázať, že táto obava je s ich novou aplikáciou bezpredmetná. Otázky v diskusii narážali na prepĺňanie databáz na cloude, pričom odpoveďou bolo predspracovanie a agregácia dát ešte pred tým, ako sú posielané na cloud.

IFS Application 10 už skúšajú prví zákazníci

IFS prvýkrát vyskúšala svoj produkt ponúknuť zákazníkom ešte pred jeho oficiálnym predstavením. Týchto zákazníkov nazvali inovátori (early adopters). Takýto prístup má veľkú výhodu, lebo ešte pred predstavením produktu možno vychytať veľa múch a vylepšiť funkcionality aplikácie na základe recenzií inovátorov. Výhodu majú aj samotní inovátori, nakoľko majú aplikáciu k dispozícii omnoho skôr a sú pri vývoji nových funkcionalít. Čiže spomenutá moderovaná diskusia so zákazníkmi bola práve s týmito inovátormi, kde prezentovali svoje skúsenosti s IFS Application 10.

Internet vecí ešte viac zvýši zisky zo služieb

Prvý večer znova spojila všetkých participantov hlavná sekcia na hlavnom pódiu venovaná zákazníkom a sponzorom. História Atlanty a jej napojenie na IFS otvorila druhý deň konferencie. Riaditeľ manažmentu služieb poukázal nato, že vo svete sú dnes najväčšie zisky v službách. Dokázal to na známom prípade s kávou – ak si doma spravíte espreso, vyjde vás na 0,03 USD a instantná káva na 0,12 USD, no napriek tomu si bežne zájdeme na kávu do kaviarne za 1,5 USD alebo poniektorí dokonca do Starbucks za 4,5 USD. Na tomto jednoduchom príklade je vidno, koľko sa účtuje za služby. Treba si uvedomiť, že po vyrobení produktu je už všetko službou, ako napríklad logistika a servis. Keďže IFS Application 10 je založená na servisne orientovanej architektúre (SOA), tak IFS sa môže považovať za najväčšieho dodávateľa služieb pre priemysel, nakoľko sa službou stávajú aj jednotlivé funkcionality aplikácie. Internet vecí ešte viac zvýši zisky zo služieb, pretože službu budú môcť vykonávať už aj samotné zariadenia. Počas tejto sekcie bol oznámený vývoj ďalšieho produktu, a to IFS FSM 6. V treťom štvrťroku chce spoločnosť tento produkt ponúknuť opäť inovátorom a koncom roka ho chcú uvoľniť na trh.

Vízie a trendy od Gartnera

IFS sa veľmi dobre rozhodla, keď pozvala Daryla Plummera, viceprezidenta firmy Gartner, šéfa výskumu a Gartner Fellow. Vďaka analýzam a menu, ktoré firma Gartner prináša, mohla spoločnosť IFS poukázať nato, že ide s trendmi a vidí do budúcnosti. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť, že počas celej konferencie nebolo počuť slovné spojenie Big Data, čo bolo dôkazom, že IFS sa snaží nielen ísť s najnovšími trendmi, ale aj používať najnovšie termíny. Pred nedávnom firma Gartner totiž pojem Big Data roztrieštila na viacero ďalších pojmov a technológií (internet vecí, strojové učenie, Cloud…), pretože to bol veľmi široký pojem a zasahoval do veľmi veľa odborov. D. Plummer sa okrem najnovších trendov v UI, IoT, cloude či webových aplikáciách zmienil aj o firmách, ktoré zaspali dobu, a tak sa nechytili nových trendov (Kodak nezačal digitalizovať svoje fotoaparáty a kompaktné fotoaparáty nahradili smartfóny). Tiež spomenul zmenu vo filmovom priemysle od televízneho vysielania cez pamäťové médiá (VHS, DVD, BRD…) až po streaming (napr. NETFLIX), kde si používateľ môže online pozrieť čokoľvek a kedykoľvek.

Služby, služby a ešte raz služby

Po skončení hlavnej sekcie som zamieril na prednášky „What ­about­ service?“ a „AI and more from IFS Labs“. Najskôr predstavila spoločnosť IFS ponúkané služby s informáciou, že v Európe do konca tohto roku nasadia IFS Application 10 ešte dvom inovátorom do rutinnej prevádzky. Na ďalšej prednáške sa venoval Bas de Vos, riaditeľ IFS Labs, produktom a službám, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Prednášku začal o tom, ako dnešná UI funguje, že nejde o všeobecnú UI, ale o špecializovanú UI, ktorá rieši jeden konkrétny problém. A keďže rieši len jeden jediný problém, tak je v tom zväčša lepšia ako človek. UI využívajú pri rozhraniach človek – stroj (HMI), predikciách, automatizácii a optimalizácii. Pri každom rozhraní spomenul a predviedol nejaký konkrétny príklad. Pri HMI predstavil službu IFS Aurena Bot. Využitie takéhoto bota/chatbota by bolo vhodné napríklad v aute pri šoférovaní, kde nemôžete využívať zrak a ruky, lebo sú zaneprázdnené šoférovaním. IFS Aurena Bot je služba IFS Application 10, a tak môže vykonávať zmeny priamo v informačnom systéme podniku. Pri predikcii spomenul služby ako IoT HUB, Stream Analitics či Machine Learning. Pre tých, ktorí už pracovali s IoT službami v Microsoft Azure, sú určite tieto služby známe. V oblasti optimalizácie predstavil IFS Labs. Na prípadovej štúdii robotického ramena opísal možnosti optimalizácie skladov pomocou UI, ako aj digitálne dvojča. V spomenutej štúdii rameno prestalo počas zmeny na istý čas pracovať a pomocou digitálneho dvojčaťa zistili, aký nastal problém.

Lepšie raz vidieť

Tretí deň sa na hlavnom pódiu zopakovala prednáška „AI and more from IFS Labs“ pod názvom „Dazzling presentation from IFS Labs“. V rámci prezentácie predviedol B. de Vos rozhovor s IFS Aurena Bot. Tento bot využíva službu Cortana z Microsoft Azure, kde služba bola upravená tak, aby reagovala na požiadavky a podnety týkajúce sa IFS Application 10. Ukážka prípadovej štúdie s robotickým ramenom bola pripravená lepšie ako deň pred tým, rameno sa v tomto prípade aj názorne hýbalo. Posledná ranná prednáška bola poskytnutá zákazníkovi a sponzorovi. Počas celej konferencie bola prístupná sekcia IFS Labs, kde si účastníci mohli pozrieť niektoré riešenia, napríklad optimalizovaný sklad spomínaný vyššie. Táto sekcia bola situovaná do obrovskej haly, kde nemala svoje stánky iba spoločnosť IFS, ale aj sponzori konferencie.

Domáca kuchyňa, Rick Astley aj Belinda Carlisle

IFS spravila svojim zákazníkom aj večerný program. Prvý večer to bola regionálna kuchyňa. Zákazníkov a účastníkov konferencie rozdelili podľa regiónov a rozviezli do reštaurácií v centre Atlanty, kde si mohli pochutnať na domácej kuchyni, hoci boli od domova ďaleko. Druhý večer IFS zorganizovala koncert v neďalekom podniku s názvom Tabernacle. Na koncerte hrali Belinda Carlisle, Rick Astley a RPJ Band. IFS sa postarala o plne nabitý program počas celej konferencie.

Ing. Peter Papcun, PhD.
zástupca redakcie ATP Journal na konferencii Industrial and Financial Systems World Conference 2018
vedúci Oddelenia aplikovanej informatiky
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
peter.papcun@tuke.sk
http://ics.fei.tuke.sk/