Ako sa bude vyvíjať výrobný manažment? S čím zápasia ostatné podniky? Je moja cesta správna? To sú otázky, na ktoré sa pokúsime hľadať odpovede. Opäť vám prinášame výnimočnú príležitosť na obohatenie sa a vzájomné diskusie počas piateho ročníka konferencie Výrobný manažment.
Snažili sme sa pre vás pripraviť bohatý odborný program. Kombinovali sme príbehy najlepších, ktorí udávajú trendy, s príbehmi podnikov, ktoré kráčajú svojou vlastnou cestou. V mnohých spoločnostiach zaujme najmä ľudský príbeh o celkovej zmene podnikovej kultúry. Niekedy aj náhodné a zlé udalosti môžu zmeniť celkovú klímu v podniku a aktivizovať ľudí k obdivuhodným výkonom. Tento príbeh vrelo odporúčam počuť naživo. Povzbudí a ukáže cestu aj zo zdanlivo neriešiteľných situácií.

Pomerne široký priestor bude venovaný spôsobu ako zapojiť ľudí nielen do riešenia problémov, ale aj do systematického dosahovania stanovených cieľov. Dalo by sa povedať, že riešenia koncentrované pod pojmom shopfloor manažment zažívajú v posledných rokoch taký malý boom. So zapojením ľudí je spojená aj otázka motivácie k zmenám. Máme pripravených niekoľko konfrontačných prednášok, ktoré zaútočia na zaužívané výrobné paradigmy nielen ohľadom odmeňovania. Tak, ako bude prirovnávať jeden z pozvaných hostí prácu s ľuďmi: „Hardware už máme nainštalovaný, teraz prichádza čas na software.“

Výkonnosť operačných procesov do značnej miery závisí od kľúčových podporných procesov. Nejde len o údržbu, nákup, plánovanie, ale pozornosť chceme tento rok venovať aj oblasti predvýrobných etáp, TPV. Ako skracovať čas nábehu nových projektov, ako sa vyhnúť rizikám a typickým chybám, bude témou viacerých prednášok. Samozrejme, máme toho pripraveného pre vás oveľa viac vrátane zaujímavého večerného programu.
Na konferenciu chodia každoročne stovky úspešných ľudí z rôznych priemyselných odvetví. To, čo týchto ľudí spája, je neustála chuť skúšať nové veci. Nie vždy sa všetko podarí, ale ich vytrvalosť a túžba objaviť to, čo iní ešte neobjavili, ich poháňa dopredu. Až kým nezistia, ktoré nápady fungujú a ako ich možno uplatniť v reálnom svete.

Verím preto, že aj tento rok si nájdete 3. a 4. 11. čas na cestu do Žiliny a stretnete sa s množstvom zaujímavých ľudí, s ktorými rozviniete plodnú diskusiu a nadviažete nové kontakty.IPA Slovakia, s.r.o.

Jozef Krišťak
IPA Slovakia, s.r.o.
www.ipaslovakia.sk