Na tohtoročnej medzinárodnej konferencii NEWMATEC 2024 získala vaša spoločnosť Cenu za digitalizáciu v automotive spoločnosti. Navyše ste tento úspech zopakovali opäť po roku. Ako vnímate tento úspech v čase zásadných zmien, ktorými automobilový priemysel aktuálne prechádza?

V. Huťan: Pre našu spoločnosť, ktorá je vedúcim subjektom v oblasti výroby a vývoja svetelnej techniky pre automobilový priemysel, je ocenenie ďalším potvrdením našej snahy o napredovanie v oblasti automatizácie a digitalizácie. Sme veľmi hrdí a poctení, že sa nám opäť podarilo získať takéto prestížne ocenenie v rámci slovenského automobilového priemyslu. Potvrdzuje to, že sa nám darí napĺňať stanovenú víziu stať sa technologickým lídrom v našom segmente a udržateľným spôsobom tak zvyšovať našu konkurencieschopnosť. Cena ZAP SR je dôležitým uznaním pre celý náš tím automatizácie a digitalizácie, ktorý odvádza špičkovú prácu.

Aké kritériá podľa vás rozhodli o tomto významnom úspechu v konkurencii ďalších prihlásených spoločností a projektov? Mohli by ste aj bližšie predstaviť vaše ocenené riešenia?

L. Kryške: Odbornú porotu presvedčili naše dva projekty s implementáciou hi-tech technológií vo výrobnom závode Kočovce. V prvom prípade išlo o projekt bezobslužnej linky Minimet na výrobu primárnych optík svetelných modulov, ktorú spoločnosť vníma ako výkladnú skriňu svojej automatizácie. Táto plne robotizovaná linka umožňuje pokovovanie dielov rôznymi materiálmi, ako je napríklad hliník, chróm či antikoro, pričom celý proces prebieha prakticky bez zásahu ľudskej ruky. Druhým prezentovaným projektom bola úspešná implementácia inteligentnej softvérovej platformy. Jej využitie umožňuje výrazne skrátiť procesy odlaďovania nových výrobných liniek pri ich uvádzaní do ostrej produkcie. No prináša aj množstvo ďalších nových možnosti, ktoré sa spoločnosť snaží využiť, a to nielen v prostredí slovenských závodov. Veľkým prínosom je, že ide o riešenie, ktoré sa dá prakticky okamžite, len s veľmi malou mierou úpravy použiť kdekoľvek inde a projekty HELLA Slovakia Lighting tak môžu byť inšpiráciou aj pre ostatné závody skupiny nielen v Európe, ale aj v našich prevádzkach v Číne a Mexiku. Platforma sa dá využiť napríklad na automatickú detekciu neznámych dekoratívnych chýb alebo na pokročilé analýzy spotreby náhradných dielov. Už teraz pracujeme na jej ďalšom uplatnení aj s podporou globálnych tímov dátových a systémových špecialistov skupiny FORVIA Hella. Ešte tento rok chceme zvládnuť implementáciu platformy vo všetkých troch slovenských závodoch a závode v českej Mohelnici. Som rád, že sme vďaka celému tímu, osobitne mojim kolegom Matejovi Liptákovi a Ľubomírovi Holčekovi, získali na Newmatec 2024 cenu a uznanie.

V súčasnosti sa neustále skloňuje pojem umelá inteligencia (UI) a je nespochybniteľné, že jej využitie bude kľúčové pre každú spoločnosť, ktorá chce dlhodobo zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Je táto téma aktuálna aj pre skupinu FORVIA Hella?

V. Huťan: Čím ďalej, tým viac sa v priemysle bude uplatňovať princíp bezobslužnej výroby a automatizácie spoločne v kombinácii s umelou inteligenciou, strojovým učením a rýchlym vyhodnocovaním a využívaním dát na zlepšenie výrobných procesov. Umelá inteligencia je veľký nástroj, ktorý zmení doterajšie pravidlá fungovania a pokrok, ktorý zaznamenala, je fascinujúci. Postupne preniká aj do priemyselnej výroby a my pozorne sledujeme trendy a možnosti jej implementácie v podmienkach našej výroby. Postupne chceme dosiahnuť úroveň, pri ktorej dokážeme pomocou robotov, digitalizácie a umelej inteligencie všetky predvýrobné činnosti zabezpečiť bez zásahu alebo len s minimálnymi zásahmi operátora.

L. Kryške: Len by som doplnil, že technologické napredovanie jednoznačne pomáha stabilizovať procesy a zvyšuje kvalitu výroby. Rovnako však pomáha rozvíjať zručnosti zamestnancov a vytvára nové atraktívne pracovné pozície.

V. Huťan: Netajíme sa ani tým, že chceme ašpirovať na pozíciu TOP zamestnávateľa v automobilovom sektore na Slovensku. Za najvyššiu hodnotu a konkurenčnú výhodu našej spoločnosti považujeme našich ľudí a výnimočnú firemnú kultúru, ktorú spoločne vytvárame. Zvyšovanie technologickej vyspelosti v tom zohráva nezastupiteľnú úlohu.

Ďakujeme za rozhovor.