Rovnaké technológie sa aktuálne používajú vo veľkej časti výrobných a priemyselných firiem na Slovensku. Je teda pravdepodobné, že väčšina stredoškolákov s nimi po úspešnom dokončení štúdia bude pracovať na každodennej báze. Vďaka súťaži SYGA a Siemensu však môžu žiaci cenné skúsenosti naberať už dnes.

Za vyše dve dekády, počas ktorých sa súťaž pravidelne koná, tak malo príležitosť s najmodernejšími technológiami Siemens pracovať približne 1 350 študentov zo 67 slovenských škôl. Do tohto ročníka sa zapojilo 25 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Deväť najlepších tímov dostalo 5. apríla 2024 príležitosť prezentovať svoje práce v aule Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave. Päť z nich Siemens a jeho partneri ocenili hodnotnými cenami.

„Bolo pre nás potešením privítať na FEI STU talentovaných stredoškolákov, ktorí majú záujem o technológie. Vďaka vybaveniu našej fakulty im môžeme poskytnúť prostredie, v ktorom budú môcť rozvíjať svoj potenciál a získať ďalšie odborné znalosti. Rovnako by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku spoločnosti Siemens a jej partnerom za organizáciu súťaže, ktorá podporuje budúcich lídrov v oblasti technológií a inovácií,“ povedal prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
Hlavnú cenu Siemens Young Generation Award vyhral tím Daniel Zavarský a Matúš Hodek zo SPŠE Hálova v Bratislave s projektom simulácie technologického procesu finalizácie pneumatík. Výhercovia získali zostavu riadiaceho systému SIMATIC 1200, ako aj motivačné štipendium na štúdium na niektorej zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním, 70 bodov na prijímacie skúšky na FEI STU a pre svoju školu vyhrali počítač.

Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie udelila porota aj ďalšie štyri ocenenia. Cenu divízie Siemens Digital Industries získali Adam Makovický a Myron Simprakis zo SPŠE v Prešove s projektom dielenského recyklátora filamentu – materiálu používaného pri tlači v 3D tlačiarňach. Cenu mesačníka ATP Journal získal Szuri Gergő zo SPŠSE v Komárne s modelom komplexnej výrobnej linky. Cenu spoločnosti Micro Epsilon Inspection a platenú stáž počas vysokoškolského štúdia získali Michal Pavlík a Patrik Kulhánek zo SPŠE K. Adlera v Bratislave s výrobnou linkou, na ktorej je výroba rozdelená na dve súbežné línie. Cenu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave získal David Kováč zo SPŠ Dopravná z Trnavy za model inteligentného parkoviska.

„Často počúvame, že úroveň nášho školstva za ostatnými krajinami v Európe čoraz viac zaostáva. Súťaž SYGA však usporadúvame už vyše 20 rokov a môžem povedať, že minimálne pre oblasť priemyslu tu stále máme obrovské množstvo mladých talentov, ktoré budú budúcnosťou nielen pre Siemens a domáce priemyselné podniky. Teší ma, že naša spoločnosť dokáže odborným školám pomáhať a žiakom sprístupňovať techniku, s akou sa neskôr stretnú aj v praxi,“ povedal CEO spoločnosti Siemens na Slovensku Vladimír Slezák.

Všetky študentské projekty v súťaži boli vytvorené z modulov poskytnutých firmou Siemens, ktoré mohli žiaci využívať na svojich školách.

„V minulosti dokázali žiaci vďaka našim zariadeniam navrhnúť napríklad prototyp baličky bryndze, plničky fliaš alebo testovacej stanice pre batériové články. Všetko sú to zariadenia, ktoré by svoje využitie veľmi ľahko našli aj v skutočných priemyselných podnikoch,“ dodal Marián Hrica, riaditeľ Sales Digital Industries spoločnosti Siemens.

QR Atmosféru podujatia, rozhovory s organizátormi a predstaviteľmi akademickej obce a so zástupcami ocenených tímov zachytila reportáž TV Bratislava.

Spracované podľa tlačovej správy spoločnosti Siemens, s. r. o.

-tog-