Vieme, že výkonnosť firiem závisí viac od ľudí ako od technológií. Technológie sú stále dostupnejšie, ľudia s potrebnými návykmi a znalosťami chýbajú. Priemyselní inžinieri sa stávajú personalistami a personalisti priemyselnými inžiniermi so spoločným cieľom – vytvárať v podniku podmienky na dlhodobú prosperitu a hľadať optimálne prepojenie strojov a ľudí v práci.

V minulosti sme sa stretávali na rôznych fórach a vymieňali sme si skúsenosti v oblasti priemyselného inžinierstva a vedenia ľudí. Učili sme sa od našich profesorov – Edvarda Leedera, Antonína Zelenku, Milana Vytlačila, Jána Štefánika, Evy Slamkovej, Alexandra Linczényiho, Jozefa Sáblika, Jána Budu, Jána Békésa, Štefana Kassaya, Františka Trnku a ďalších. Spomíname aj na mnohých praktikov z firiem – Milana Lukáča, Jirka Jabůrka, Štefana Rosinu, Jozefa Uhríka a ďalších.

Dňa 26. – 27. 4. 2023 by sme chceli v Žiline zorganizovať Česko-slovenské fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov k nasledujúcim okruhom:

  • nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na priemyselných inžinierov a spolupracovníkov,
  • nové metódy a postupy v priemyselnom inžinierstve,
  • zdieľanie najväčších chýb a omylov v priemyselnom inžinierstve a v personálnej práci,
  • príklady projektov, z ktorých sa môžeme inšpirovať a poučiť,
  • prehliadka moderných nástrojov na zvyšovanie produktivity práce,
  • motivácia a vzdelávanie spolupracovníkov a nové organizačné štruktúry v podnikoch.

Veríme, že sa na tomto stretnutí zoznámime s množstvom zaujímavých ľudí a získame veľa nápadov a príležitostí na spoluprácu.

Registrovať sa môžete tu.

Ján Košturiak
IPA Slovakia