Po úvodnom privítaní prezidenta SUZ Ing. Vendelína Íra sa slova ujal Ing. Tibor Kantor, riaditeľ gestorskej spoločnosti. Dcéra spoločnosti Slovaft, a. s., sa venuje najmä výrobe a oprave strojov a zariadení, inštalácii a oprave elektrických strojov a prístrojov, poskytovaniu technickej pomoci, ako aj poradenskej a expertíznej činnosti. V ďalšom programe sa prednášajúci z pätnástich spoločností, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR venovali aj týmto témam:

  • oprava a údržba potrubí počas prevádzky,
  • komplexné riešenie tesností prírubových spojov,
  • diagnostika a spoľahlivosť priemyselných sietí,
  • zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi,
  • nástroje na plánovanie priemyselných odstávok,
  • LED osvetlenie v priemysle – vývoj, výroba a odporúčania s cieľom najlepšieho výberu,
  • otvorené riadiace systémy na platforme PC,
  • vnútorná a vonkajšia ochrana stavieb pred bleskom.

Tretí deň konferencie navštívili účastníci spoločnosť Montostroj, a. s., Senec, ktorá sa okrem iného venuje výrobe špeciálnych foriem, nadrozmerným konštrukciám, debniacim systémom či formám pre veterné elektrárne.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov z rôznych oblastí priemyslu a ATP Journal bol už tradične oficiálnym mediálnym partnerom podujatia. O činnosti SUZ sa môžete dozvedieť viac na stránke www.suz.sk.

-tog-