Roadshow je podľa Tomáša Dubu, manažéra spoločnosti Danfoss Drives pre ČR a SR, v podstate taký malý veľtrh prevrátený na ruby. „Kamión je poňatý ako mobilný veľtržný stánok, kde predstavujem to najlepšie, čo bežne vystavujeme na veľtrhoch. Naši zákazníci, ktorí prišli do Nitry, mohli vidieť takmer jedna k jednej to, čo sme mali aj na tohtoročnom veľtrhu AMPER. Navyše sme predstavili aj niektoré riešenia z oblasti virtuálnej reality. Táto téma je pre nás mimoriadne zaujímavá, pretože v tom vidíme do budúcnosti vcelku veľký potenciál.“

Akcia bola určená pre všetkých zákazníkov spoločnosti Danfoss Drives, ako aj nových záujemcov o pokročilé riešenia. Hlavnými témami boli riadenie účinnosti a efektivita prevádzky elektrických pohonov, úspora elektrickej energie a referenčné aplikácie z oblasti energetiky, teplárenstva, vodohospodárstva a riadenia budov. Danfoss Drives tu prvýkrát na Slovensku predstavil nový rad meničov FC 280 MIDI na presnú a bezpečnú reguláciu v priemyselných aplikáciách a novú funkciu Integrated Motion Controller na presné polohovanie a synchronizáciu bez enkodéra, za ktorú Danfoss dostal ocenenie za automatizáciu 2015. Návštevníci si mohli vyskúšať úplne nové mobilné aplikácie pre platformu iOS a Android: MyDrive® Portfolio a Danfoss ecoSmart. V rámci sprievodných prednášok zazneli informácie aj o frekvenčných meničoch pre čerpadlá, priemysel, vzduchotechniku a špeciálne oblasti, ako aj o spojenom portfóliu produktov VLT a VACON.

Na akcii sa zúčastnili prevažne partnerské firmy zastupujúce značku Danfoss Drives s produktovým radom VLT a frekvenčné meniče VACON na slovenskom trhu aj ich zákazníci z priemyselných podnikov. Z rozhovorov s nimi vyplynulo, že nálada investovať do moderných riešení aj v oblasti priemyselnej automatizácie sa v porovnaní s minulým obdobím zlepšila. „Investície sa v súčasnosti presúvajú z veľkých projektov, hlavne energetiky, kde skončili štátom podporované projekty zamerané na zníženie emisií škodlivých plynov, do oblasti racionalizácie spotreby elektrickej energie a využívania energeticky účinných zariadení,“ konštatuje T. Duba. Perspektívu majú podľa neho aj iniciatívy, ktoré sa stotožňujú s témou štvrtej priemyselnej revolúcie a so stratégiou Priemysel 4.0, a Danfoss na ne reaguje svojimi prístupmi a riešeniami.

Danfoss Drives v rámci podujatia predstavil aj koncepty, ako bude možné využiť virtuálnu realitu v priemyselnej praxi. V krátkom čase by mali byť k dispozícii nástroje virtuálnej reality napr. na uvádzanie frekvenčných meničov do prevádzky, ich servis, údržbu či preventívne prehliadky. „Zákazníci, ktorí si to v našom kamióne mali možnosť vyskúšať, boli milo prekvapení z toho, že takéto veci sú už možné. A do budúcnosti to určite pre nich môže znamenať aj veľkú pridanú hodnotu,“ konštatuje T. Duba.