Obr. Podujatia sa zúčastnili významní prednášajúci a hostia (zľava): Oliver Brunovský, konateľ TREND Holding a riaditeľ pre vydavateľskú činnosť, prof. Milan Gregor, predseda dozornej rady CEIT, a.s., Dominic Nguyen z ambasády USA, prof. Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Jozef Fajták, Odbor priemyselného rozvoja a investícií MH SR a moderátor Juraj Hromada, komentátor týždenníka Trend (foto: ATP Journal).

Budúcnosť podnikov a výrobných systémov, nová generácia v priemyselnej automatizácii, spolupracujúce roboty, inteligentná výroba, výskum a inovácie, cesta k Industry 4.0, najmodernejšie technológie a riešenia so spoločným menovateľom „digitálny podnik“. To boli najčastejšie skloňované pojmy špičkovej dvojdňovej konferencie, ktorú v dňoch 16. a 17. júna v hoteli Holiday Inn v Žiline usporiadala skupina CEIT Group a spoločnosť Trend. Unikátne podujatie pod názvom Digitálny podnik 2015 už po ôsmykrát prinieslo mimoriadne aktuálne otázky smerovania a vývoja priemyslu, horúce témy budúcnosti podnikov a nastupujúcich zmien vo výrobe. Pre viac ako 170 účastníkov konferencie boli pripravené nielen odborné prednášky významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia, ale tiež zaujímavé workshopy, podnetné diskusie a atraktívny sprievodný program.

Digitálni workoholici pre Industry 4.0.

Túto nosnú myšlienku konferencie počas prvého dňa naplnilo až devätnásť odborných prednášok. Úvodná nastolila tému budúcnosti digitálneho podniku, vrátane vizionárskych predpokladov, ktorými všetkých účastníkov zaujal profesor Milan Gregor z CEIT Group.

Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, profesor Juraj Sinay, vzápätí hovoril o automobilovom priemysle ako o motore digitalizácie podnikových procesov. Nechýbali ani zahraniční hostia, Dominic Nguyen z americkej ambasády, ktorý prezentoval Spojené štáty ako digitálnu veľmoc, a Pentti Eklund z fínskeho Výskumného technického centra VTT, ktorý priblížil tamojšie iniciatívy a výskum súvisiaci s digitálnym podnikom. Problematiku podpory výskumu a inovácií od štátu prezentoval Martin Rybár zo spoločnosti Deloitte, účastníci konferencie sa vzápätí vydali na pomyselnú prechádzku digitálnym podnikom prostredníctvom prezentácie Martina Morháča, riaditeľa spoločnosti SOVA Digital.

Paleta ďalších odborných prednášok bola popoludní rozdelená paralelne do dvoch blokov, v rámci ktorých predstavitelia a riadiaci manažéri významných slovenských ale aj zahraničných spoločností priblížili konkrétne riešenia z praxe priemyselných podnikov ako Matador, IPM Solutions, Transcat, Škoda Auto Mladá Boleslav, Siemens, Mesnac, Spinea, Klaster AT+R, Danfoss Power Solutions, J. P. Plast, Eltek, Uavonic, Ipesoft a v neposlednom rade CEIT Group. Priblížili využitie nástrojov digitálneho podniku, spôsob, ako vyťažiť z vízie Industry 4.0 už dnes, ako progresívne riešiť problémy a naplniť koncepciu digitálneho podniku. O tom, že konferencia nastolila aktuálne témy a priniesla množstvo cenných poznatkov, svedčilo nielen množstvo otázok adresovaných prednášajúcim odborníkom, ale aj živé neformálne diskusie účastníkov podujatia.

Popri odborných príspevkoch a panelovej diskusii konferencia pravidelne ponúka aj priestor na praktické úlohy v podobe workshopov. Ani tento rok tomu nebolo inak, druhý deň konferencie bol vyhradený práve pre prezentáciu konkrétnych riešení. Najpočetnejšia skupina účastníkov sa zišla na workshope organizovanom skupinou CEIT Group, ktorý bol zameraný na moderné nástroje pre projektovanie a optimalizovanie výrobných systémov. Operatívne plánovanie výroby ako kľúčová oblasť fungovania podniku bola témou druhého workshopu, na ktorom spoločnosť SOVA Digital demonštrovala prednosti a uplatnenie softvéru, ktorý je nástrojom pre optimalizáciu a zvyšovanie efektivity výroby. Na otázku, ako zrealizovať koncepciu digitálneho podniku, dal odpoveď aj tretí workshop, ktorého sa „chopila“ spoločnosť SCHUNK Intec, pričom účastníkom predstavila konkrétne produkty.

Súčasťou konferencie bola už aj tradičná prezentácia partnerov podujatia vo forme výstavných stolíkov. Firma SCHUNK pripravila pre záujemcov ukážku robotického ramena a uchopovacích systémov, lietajúce drony si mohli návštevníci pozrieť v spoločnosť Uavonic a systém pre správu a riadenie výrobných postupov EMANS prezentovala spoločnosť ANASOFT APR, s.r.o.

Konferencia Digitálny podnik 2015 sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Zväzu automobilového priemyslu SR. Odborným garantom bola spoločnosť CEIT.

www.digitalnypodnik.sk