Na stretnutí sa už tradične stretávajú odborníci z rôznych oblastí. Aj počas tohto ročníka mohli pracovníci Continental Matador Rubber Púchov, BSH Drives and Pump Michalovce, TZB Holíč, Slovenských elektrární, eustream a ďalší diskutovať s dodávateľmi viacerých typov bezdotykového merania teplôt. Účastníci mali možnosť priamo sa zoznámiť s produktmi firiem Elso Philips Trenčín, B&K Bratislava a K-Test Košice.
Emisivita patrí medzi základné parametre ovplyvňujúce presné bezkontaktné meranie. Veľmi zaujímavá bola preto diskusia na tému vplyvu emisivity materiálov, teploty pozadia, resp. prostredia, v ktorom sa meria. To sa demonštrovalo aj praktickými ukážkami. Tí, ktorí si priniesli vlastnú kameru, mohli si jej presnosť overiť na etalóne absolútne čierneho telesa.

Pri snímaní objektov termovíznou kamerou vstupuje ako ďalší a veľmi dôležitý parameter dobre zaostrený obraz meraného objektu, resp. budúceho termogramu. Až 51 % zhotovených termogramov nie je korektne zaostrených. Nový rad termokamier Fluke Ti200, Ti300, Ti400 má systém automatického ostrenia LaserSharp™, čo zabezpečí vždy ostré a presné snímky, termogramy.

V prednáške Termografická kontrola elektrických zariadení cez IR okná bola prezentovaná termografická diagnostika elektrických zariadení v uzatvorených skriniach rozvádzačov cez IR okná. Zdôraznené boli najmä nasledujúce témy:

  • normy a smernice na zaistenie bezpečnosti pri termografii elektrických zariadení vo svete a v EÚ,
  • úvahy pri výbere IR okna a rozdelenie IR okien podľa konštrukcie,
  • priepustnosť IR okien,
  • postupy pri kalibrácii kamery na konkrétne IR okno,
  • zorné pole IR okna a praktické odporúčania na inštaláciu.

Pozornosť vyvolala aj najnovšia rodina termografických kamier testo 870, ktorá nájde uplatnenie najmä v priemyselnej údržbe, stavebníctve, vo vykurovaní a v správe budov. Používateľov zaujal jej otočno-výklopný displej a ovládanie pomocou dotykovej obrazovky, ale aj cez konvenčne tlačidla. Mimoriadne funkcie, ako je automatické zaostrovanie obrazu, ale najmä detektor s rozlíšením 320 x 240 bodov a s technológiou Super Resolution 640 x 480 bodov s mimoriadnou citlivosťou 30 mK, robia túto kameru všestrannou na precíznu termografiu.

V rámci odborného programu bol prednesený aj príspevok s názvom Termovízia pri posudzovaní technického stavu strojov a výrobných zariadení. Osobitná pozornosť sa venovala novej stratégii posudzovania technického stavu strojov a zariadení zavedením špeciálnych „deskriptorov“ ako charakteristických hodnôt pre jednotlivé typy porúch a pre významné časti strojov. Tiež bola predstavená výkonná a moderná datakomunikačná technológia Fluke Connect™.

Pre účastníkov bola príťažlivá aj odborná súťaž, ktorej víťazi si odniesli zaujímavé ceny. Prvou bol bezkontaktný teplomer so zabudovaným vlhkomerom, druhou cenou bola profesionálna meteostanica a na základe výsledkov boli dve tretie ceny zahŕňajúce balíčky čaju a šálku. Ceny do súťaže pripravila firma Elso Philips a IterTriboDia.

Už teraz sa nastolili témy pre ďalší ročník, na ktorý srdečne pozývame nie len tých, ktorí priamo pracujú s termokamerami, ale i ostatných, ktorých táto oblasť zaujíma alebo by ju chceli využívať.

Viera Peťková
eustream, a.s.