Obnoviteľné zdroje energie zohrávajú na celom svete z hľadiska celkovej dodávky energií čoraz dôležitejšiu úlohu. Vďaka rastúcemu podielu slnečnej a veternej energie a vzhľadom na čoraz väčšie fluktuácie v distribúcii energie sa jej výroba čím ďalej, tým viac decentralizuje. Aby bolo možné vyrovnať sa s nežiaducimi javmi, siete sa musia nielen rozširovať, ale musia byť riadené a monitorované podstatne inteligentnejšie. electronica 2012 bude prezentovať technické riešenia, ktoré ochránia dodávky energií v budúcnosti. Vystavovatelia budú prezentovať komponenty, systémy a aplikácie od technológií snímačov cez posledné poznatky v oblasti riadení sietí, riešenia pre údajovú infraštruktúru a batériové systémy až po inteligentné zariadenia na meranie spotreby na strane odberateľov (tzv. inteligentné merače).

Systémové riešenia inteligentných dodávok energie v budúcnosti

Návštevníci si budú môcť pozrieť napr. v stánku spoločnosti Texas Instruments Deutschland najnovšie výsledky vývoja k téme energia. Texas Instruments bude prezentovať svoje riešenia ohľadom ­merania, sieťovej infraštruktúry či technologicky vyspelých budov a elektronických komponentov. STMicroelectronic sa vo svojej expozícii zameral na riešenie úloh spojených s inteligentným meraním, a to prostredníctvom širokého spektra ich vlastných mikroprocesorov pre inteligentné merače. Toto riešenie podporuje všetky fázy prevádzky, od načítavania ­údajov a analýzy spotreby po určenie špičkovej záťaže, od diagnostiky porúch až po porovnávanie spotreby s premenlivými cenami za elektrickú energiu. Spoločnosť sa bude prezentovať aj novými aplikačnými možnosťami v prenose údajov, a to v oblasti monitoringu a riadenia fotovoltických modulov.

Inovatívne jednotky na uskladnenie energie v domácnosti a priemysle

Energetické siete budú v budúcnosti vyžadovať účinné systémy na uskladnenie energie, ktoré sa budú využívať na kompenzáciu fluktuácií dodávky energií. Spoločnosť Saft S.A. z Francúzska predstaví svoje Li-Ion moduly Synerion®, ktoré majú kapacitu 2 kWh. Tieto moduly sú vhodné na použitie v rodinných domoch na uskladnenie energie, ktorú dokáže vyprodukovať solárny systém nainštalovaný na dome. Avšak tieto moduly majú aj pokročilejšiu verziu pre rozsiahlejšie systémy na úrovni megawattov s označením Saft Intensium® Max, ktoré možno použiť ako podporný prostriedok pre rozvodnú sieť pri rozširovaní o stredno- alebo nízkonapäťové siete.

Okrúhly stôl osobností

CEO Roundtable je názov akcie, ktorá sa uskutoční v rámci ­veľtrhu a ktorej účastníci budú prominentní zástupcovia významných ­spoločností. Témou budú rôzne aspekty rozširovania rozvodných sietí a jeho vplyv na globálny elektronický priemysel. Stretnutie pod názvom Polovodičové riešenia pre úlohy spojené s budovaním ­inteligentných rozvodných sietí sa uskutoční v utorok, 13. novembra od 1100 hod.

Vývoj trhu v oblasti riešení inteligentných dodávok energií

Posledné údaje z trhu naznačujú, ktoré inovácie spojené s riešeniami inteligentných dodávok energií sú dnes v popredí a budú zohrávať významnú úlohu aj v budúcnosti. Podľa štúdie ZVEI (Nemecká asociácia pre elektrotechnický a elektronický priemysel) vzrastie v roku 2012 objem trhu s elektronickými prvkami o 5,7 % na úroveň takmer 503 mld. USD. Podľa predpovede tejto štúdie, najvýznamnejšími ťahúňmi tohto vývoja budú sektory na ochranu životného prostredia a energetická účinnosť, ako aj účinnosť využívania zdrojov energií. Podľa ZVEI budú vďaka rastúcim cenám za energie a striktným nariadeniam ohľadom znižovania úrovne emisií CO2 spomínané sektory pre najbližšie roky stredobodom záujmu.

www.electronica.de