Podujatie, ktoré sa bude konať v priebehu veľtrhu ELO SYS v Trenčíne, je rozdelené do šiestich hlavných tematických a odborných sekcií:

  • Robotika a kybernetika
  • Aplikovaná informatika
  • Smart elektronické systémy
  • Elektroenergetika
  • Automobilová mechatronika a e-mobilita
  • Telekomunikácie

Z prednášok si budú môcť účastníci konferencie odniesť zaujímavé poznatky na také témy ako je biokybernetika a perspektívy jej rozvoja, bioinformatika, sieťové riadiace systémy pre biokybernetiku, senzorová platforma pre zber biosignálov, telemedicínske aplikácie pre manažment chronických ochorení, integrita a bezpečnosť údajov pri diaľkovom odpočte elektrických sietí pomocou DTS v GSM, smart elektronické systémy, bezdrôtový systém pre monitorovanie spotreby elektrickej energie v inteligentnej domácnosti a ďalšie.

Mediálnym partnerom konferencie je ATP Journal. 

www.elf.stuba.sk/elosys