Obr. Mgr. Petra Hálová v rámci úvodného príhovoru predstavila aj prednášajúcich prvého dňa (zľava): Jiří Kroupa, František Gilian, Gabriel Krescanko a Jozef Daňo

O obľube tohto podujatia medzi odbornou verejnosťou hovoria aj tohtoročné štatistiky – 120 účastníkov, medzi ktorými mali najväčšie zastúpenie revízni technici, za nimi nasledovali elektroprojektanti, skúšobní technici, elektromontážnici, elektroúdržbári, elektrotechnici a energetici. Z hľadiska pracovného zaradenia to boli vedúci oddelenia, projektový manažér, technický riaditeľ, výrobný riaditeľ, vývojový pracovník, majster prevádzky, IT technik a ďalší.

Po úvodnom privítaní P. Hálovej sa k slovu dostali dvaja významní partneri podujatia – Ing. Slavomír Čepa, obchodný riaditeľ spoločnosti Saltek Slovakia, s. r. o., ktorý bol generálnym partnerom podujatia a Ing. Igor Bartošek, riaditeľ spoločnosti Rittal s.r.o., jeden z partnerov podujatia.

O úvodnú prednášku prvého dňa sa postaral Gabriel Krescanko, člen pracovnej skupiny PS 709 pri ÚNMS SR. Ten vo svojom vystúpení poukázal na nezrovnalosti v aktuálne platnej norme STN 34 1398:2014, pričom matematicky dokázal nesprávnosť tam uvedeného výpočtu polomeru ochrany aktívnych zachytávačov (celý dôkaz sme uverejnili aj v ATP Journal č. 6/2016). Okrem toho účastníkov zaujali aj ďalšie prednášky ako napr. „Poznatky z vykonávania revízií EZ, bleskozvodov a el. spotrebičov z pohľadu súdneho znalca“ ktorú prezentoval dlhoročný uznávaný odborník v tejto oblasti Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika; „Ochrana elektrických a elektronických systémov v stavbe pred účinkami prepätia vyvolaného bleskom“ v podaní ďalšieho významného odborníka na ochranu pred bleskom a prepätím a zástupcu spoločnosti Dehn+Söhne na Slovensku Jiřího Kroupu, či „Niekoľko zaručených spôsobov, ako si môže revízny technik pokaziť pokojný spánok“, ktorú predniesol Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika. Zaujala tiež prednáška riaditeľa Technickej inšpekcie SR Ing. Dušana Perniša o zmene smerníc EU pre elektrické zariadenia a prednáška výkonného prezidenta APPO Ing. Františka Giliana o pripravovaných zmenách v STN. Počas prestávok ľudia trávili čas pri výstavných stolíkoch a diskutovali o novinkách, ktoré 34 vystavujúcich firiem prinieslo na trh. Väčšina nevynechala ani návštevu demobusu spoločnosti Rittal, kde sa mali možnosť zoznámiť s modernými riešeniami rozvádzačov, ich návrhu a prevádzky. 

„Siedmy ročník konferencie ELTECH SK môžeme hodnotiť len pozitívne, k čomu prispeli aj nové priestory konania konferencie vybavené po technickej stránke na veľmi vysokej úrovni, komfortné ubytovanie, chutná strava, wellness, príjemný hotelový personál, ale najmä samotné odborné prednášky a poslucháči, ochotní si s prednášajúcimi vymieňať svoje názory počas diskusií,“ neskrývala radosť P. Hálová. Čerešničkou na torte bola exkurzia, ktorá na účastníkov zanechala veľmi dobrý dojem, a to najmä vďaka vynikajúcemu sprievodcovi tatranskými lanovkami – pánovi Jurajovi Husovskému – vedúcemu elektroúdržby lanoviek v Tatranskej Lomnici.

Na otázku ATP Journal, ako možno hodnotiť uplynulý ročník podujatia, P. Hálová uviedla, že išlo skutočne o najlepší ročník, pričom vychádzala z vyhodnotenia dotazníka, ktorý poslucháči vypĺňali v závere konferencie. „Podarilo sa nám skĺbiť naše heslo „vzdelávanie – biznis – zážitky v odbore elektro”, a tak si nemôžeme ani viacej priať. Snáď už len do budúcnosti, aby sa nám podarilo udržať takúto úroveň ďalších ročníkov a nájsť niečo, v čom by sme sa mohli posunúť ešte ďalej,“ uviedla P. Hálová.

ATP Journal ako jediný mediálny partner ELTECH SK 2016 pripravil aj krátke video z konferencie, ktoré si môžete pozrieť na tejto stránke.